ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1 กาญจนบุรี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3 13:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3 กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4 13:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4 นครศรีธรรมราช  vs นครปฐม
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 5 นนทบุรี  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 6 ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 7 ลพบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 8 อุดรธานี  vs ตรัง
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
5 13:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 9 ภูเก็ต  vs ลำปาง
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
6 13:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 10 สุรินทร์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
7 13:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 11 นครปฐม  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
8 13:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 12 นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 นนทบุรี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 กรุงเทพมหานคร  vs ตรัง
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3 13:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 15 ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4 13:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 16 นนทบุรี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 17 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 10:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 18 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 17 ชลบุรี  vs ลำปาง
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 18 นครปฐม  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 19 สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 20 สระบุรี  vs ภูเก็ต 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
5 10:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 สุรินทร์  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
6 10:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 ลพบุรี  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
7 10:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 นนทบุรี 2  vs ลพบุรี 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
8 10:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 เชียงใหม่  vs อุดรธานี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
9 11:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
10 11:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 นนทบุรี  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
11 11:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 นครราชสีมา 2  vs สงขลา 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
12 11:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 พิษณุโลก  vs สุราษฎร์ธานี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
13 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 13 สุรินทร์  vs ลำปาง
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
14 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 14 นครศรีธรรมราช  vs อุดรธานี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
15 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 15 เชียงใหม่ 2  vs ภูเก็ต 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
16 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 16 อุดรธานี 2  vs สงขลา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
17 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 9 พะเยา  vs สระบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 10 เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 11 ชลบุรี 2  vs นครราชสีมา 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
20 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 12 กรุงเทพมหานคร 2  vs กำแพงเพชร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 53 ภูเก็ต  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 54 ลพบุรี  vs ลำปาง
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 55 เชียงใหม่  vs ตรัง
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 56 สุรินทร์  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
5 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 57 สุรินทร์ 2  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
6 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 58 เชียงราย  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
7 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 59 เชียงใหม่ 2  vs ภูเก็ต 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
8 10:30 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบสอง คู่ที่ 60 นครพนม  vs ชลบุรี 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
9 11:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 29 กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
10 11:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 30 ลำปาง  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
11 11:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 31 สุราษฎร์ธานี  vs นครพนม
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
12 11:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 32 เชียงใหม่  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
13 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 33 นนทบุรี 2  vs ภูเก็ต 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
14 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 34 ลำปาง 2  vs สุรินทร์ 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
15 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 35 เชียงใหม่ 2  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
16 11:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 36 กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
17 12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 21 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 22 นครสวรรค์  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 23 ลำปาง  vs อุดรธานี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
20 12:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 24 สงขลา  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
21 12:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 25 นครราชสีมา 2  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
22 12:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 26 กำแพงเพชร  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
23 12:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 27 สุราษฎร์ธานี  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
24 12:30 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 28 กาญจนบุรี  vs นครพนม
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
25 13:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 45 ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
26 13:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 46 สุพรรณบุรี  vs ลำปาง
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
27 13:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 47 เชียงใหม่  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
28 13:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 48 นนทบุรี  vs อุดรธานี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
29 13:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 49 นครปฐม  vs ภูเก็ต 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
30 13:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 50 ชลบุรี  vs สุรินทร์ 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
31 13:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 51 พะเยา  vs อุดรธานี 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
32 13:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบสอง คู่ที่ 52 ลพบุรี  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
33 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 37 อุดรธานี  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
34 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 38 ตรัง  vs สระบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
35 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 39 กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
36 14:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 40 กาญจนบุรี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
37 14:30 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 41 นครราชสีมา 2  vs กาญจนบุรี 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
38 14:30 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 42 ภูเก็ต 2  vs เชียงใหม่ 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
39 14:30 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 43 กรุงเทพมหานคร 2  vs สุรินทร์
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
40 14:30 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบสอง คู่ที่ 44 นครปฐม  vs ตรัง 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 40 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 77 ลพบุรี  vs ภูเก็ต
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 78 ตรัง  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 79 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 80 ภูเก็ต 2  vs นครพนม
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
5 10:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 65 กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
6 10:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 66 สุราษฎร์ธานี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
7 10:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 67 นนทบุรี 2  vs สุรินทร์ 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
8 10:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 68 เชียงใหม่ 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
9 11:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 61 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
10 11:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 62 อุดรธานี  vs พระนครศรีอยุธยา 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
11 11:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 63 นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
12 11:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 64 สุราษฎร์ธานี  vs นครพนม
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
13 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 73 ภูเก็ต  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
14 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 74 เชียงใหม่  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
15 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 75 ภูเก็ต 2  vs สุรินทร์ 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
16 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 76 อุดรธานี 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
17 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 69 อุดรธานี  vs ตรัง
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 70 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 71 นครราชสีมา 2  vs เชียงใหม่ 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
20 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 72 กรุงเทพมหานคร 2  vs ตรัง 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 89 ภูเก็ต  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 10:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 90 กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3 10:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 83 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4 10:30 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 84 นนทบุรี 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
5 11:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 81 เชียงใหม่  vs อุดรธานี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
6 11:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 82 นนทบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
7 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 87 ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
8 11:30 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 88 ภูเก็ต 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
9 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 85 อุดรธานี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
10 12:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 86 เชียงใหม่ 2  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 แบดมินตัน - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 91 เชียงใหม่  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 09:00 แบดมินตัน - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 92 เชียงใหม่  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3 09:00 แบดมินตัน - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 93 เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร 2
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4 09:00 แบดมินตัน - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 94 ภูเก็ต 2  vs ภูเก็ต
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
5 09:00 แบดมินตัน - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 95 ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ