ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 11:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบแรก คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs สระบุรี
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
2 11:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบแรก คู่ที่ 2 ศรีสะเกษ  vs กระบี่
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
3 11:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบแรก คู่ที่ 3 ขอนแก่น  vs จันทบุรี
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
4 15:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
5 15:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 สุโขทัย  vs กระบี่
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
6 15:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 อ่างทอง  vs พิษณุโลก
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
7 15:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 ตรัง  vs จันทบุรี
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 11:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 กรุงเทพมหานคร  vs กระบี่
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
2 11:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 อ่างทอง  vs จันทบุรี
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
3 14:30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภททีม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 10 กรุงเทพมหานคร  vs อ่างทอง
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 11:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบแรก คู่ที่ 1 สุโขทัย  vs นครราชสีมา
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
2 11:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบแรก คู่ที่ 2 กระบี่ 2  vs นครสวรรค์
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
3 11:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบแรก คู่ที่ 3 กระบี่  vs นครราชสีมา 2
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
4 14:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
5 14:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 เชียงราย  vs กระบี่ 2
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
6 14:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 สมุทรปราการ  vs เชียงใหม่
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
7 14:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 สุพรรณบุรี  vs กระบี่
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
จำนวนรายการทั้งหมด 7 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 11:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 นครราชสีมา  vs เชียงราย
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
2 11:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 เชียงใหม่  vs กระบี่
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
3 14:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 10 เชียงใหม่  vs เชียงราย
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 11:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 กระบี่ 2  vs นครสวรรค์ 2
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
2 11:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 นครนายก  vs เชียงใหม่ 2
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
3 11:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 อุตรดิตถ์  vs นนทบุรี
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
4 11:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 นครพนม  vs อ่างทอง
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
5 13.30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 เชียงใหม่  vs นครสวรรค์
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
6 13.30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 เชียงราย  vs สมุทรสาคร
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
7 13.30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 ขอนแก่น  vs กระบี่
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
8 13.30 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 ตรัง  vs นครพนม 2
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
9 16:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 กระบี่ 2  vs เชียงใหม่ 2
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
10 16:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 นนทบุรี  vs อ่างทอง
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
11 16:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 นครสวรรค์  vs เชียงราย
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
12 16:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 กระบี่  vs ตรัง
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 11:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 เชียงใหม่ 2  vs อ่างทอง
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
2 11:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 นครสวรรค์  vs ตรัง
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
3 14:00 สนุกเกอร์ - 15 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 15 เชียงใหม่  vs ตรัง
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 11:00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 สระบุรี  vs ตรัง
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
2 11:00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 อุบลราชธานี  vs นครพนม
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
3 11:00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 เชียงใหม่  vs สงขลา
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
4 11:00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 นครนายก  vs สมุทรสาคร
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
5 13.00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 นครพนม 2  vs จันทบุรี
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
6 13.00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 อ่างทอง  vs เชียงใหม่ 2
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
7 13.00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 กำแพงเพชร  vs ตรัง 2
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
8 13.00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 สระบุรี 2  vs เชียงราย
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
9 15:30 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 ตรัง  vs นครพนม
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
10 15:30 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 สงขลา  vs นครนายก
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
11 15:30 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 นครพนม 2  vs เชียงใหม่ 2
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
12 15:30 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 ตรัง 2  vs สระบุรี 2
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 11:00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 ตรัง  vs นครนายก
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
2 11:00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 เชียงใหม่ 2  vs สระบุรี 2
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
3 13:00 สนุกเกอร์ - 6 แดง ประเภทเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 15 เชียงใหม่  vs ตรัง
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ