ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก ตาก  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 10:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 11.30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ข อ่างทอง  vs กระบี่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 13:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B นครราชสีมา  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 14:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ก เชียงใหม่  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 16:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A ตาก  vs สงขลา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 17:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 19:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B กาญจนบุรี  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ข ปทุมธานี  vs อ่างทอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 10:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 11:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ก สุราษฎร์ธานี  vs ตาก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 13:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย A นครนายก  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 14:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ข กระบี่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 16:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B ขอนแก่น  vs กาญจนบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 17:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ก ขอนแก่น  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 19:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย A ปทุมธานี  vs ตาก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ก เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 10:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A ตาก  vs นครนายก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 11:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 13:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B กาญจนบุรี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 14:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย ก นนทบุรี  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 16:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย A สงขลา  vs ปทุมธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 17:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย ข พิจิตร  vs กระบี่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 19:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย B ชลบุรี  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย ข อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 10:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย B นครราชสีมา  vs กาญจนบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 11:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย ก ตาก  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 13:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ตาก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 14:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย ข ปทุมธานี  vs พิจิตร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 16:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย B เชียงใหม่  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 17:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย ก สุราษฎร์ธานี  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 19:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย A นครนายก  vs สงขลา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย ก นนทบุรี  vs ตาก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 10:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย A สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 11:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย ข พิจิตร  vs อ่างทอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 13:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย B ชลบุรี  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 14:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย ก ขอนแก่น  vs สุราษฎร์ธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 16:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย A ปทุมธานี  vs นครนายก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 17:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย ข กระบี่  vs ปทุมธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 19:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย B ขอนแก่น  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบชิงที่ 7 คู่ที่ 41 เชียงใหม่  vs ปทุมธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 10:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบชิงที่ 7 คู่ที่ 42 นครนายก  vs กาญจนบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 11:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 43 ตาก  vs อ่างทอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 13:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 44 กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 14:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 45 นนทบุรี  vs กระบี่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 16:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 46 ปทุมธานี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 17:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 47 สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 19:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 48 ตาก  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบชิงที่ 7 คู่ที่ 49 พิจิตร  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 10:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบชิงที่ 7 คู่ที่ 50 ชลบุรี  vs สงขลา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 11:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 51 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 13:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 52 นครราชสีมา  vs ปทุมธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 14:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 53 อ่างทอง  vs สุราษฎร์ธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 16:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 54 ขอนแก่น  vs ตาก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 17:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 55 กระบี่  vs ตาก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 19:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 56 เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 57 สุราษฎร์ธานี  vs กระบี่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 10:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 58 ตาก  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 11:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 59 นนทบุรี  vs อ่างทอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 13:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 60 ปทุมธานี  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 14:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 61 ตาก  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 16:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 62 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 63 กรุงเทพมหานคร  vs ตาก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 11:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 64 กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 13:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 65 อ่างทอง  vs กระบี่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 14:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 66 ปทุมธานี  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 67 กรุงเทพมหานคร  vs อ่างทอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 11:30 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 68 กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ