ประจำวันที่ 07 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A สมุทรปราการ  vs นครนายก
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
3 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B ร้อยเอ็ด  vs พิษณุโลก
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
4 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A สุรินทร์  vs เชียงใหม่
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A เชียงใหม่  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
3 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A ยะลา  vs นครนายก
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
4 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs นครปฐม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A เชียงใหม่  vs ยะลา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B พิษณุโลก  vs นครปฐม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
3 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
4 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A สมุทรปราการ  vs สุรินทร์
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย B ร้อยเอ็ด  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A สุรินทร์  vs ยะลา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
3 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย A นครนายก  vs เชียงใหม่
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
4 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A นครนายก  vs สุรินทร์
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย B พิษณุโลก  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
3 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B นครปฐม  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
4 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A ยะลา  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A นครราชสีมา  vs น่าน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2 10:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A ปทุมธานี  vs เพชรบุรี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3 10:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
4 11.20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A เชียงใหม่  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
5 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B เชียงราย  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
6 11:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A สุรินทร์  vs นครปฐม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
7 12:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs นครนายก
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
8 12:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B ร้อยเอ็ด  vs พิษณุโลก
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
9 12:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A เพชรบุรี  vs น่าน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
10 13:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A เลย  vs ปทุมธานี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
11 13:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
12 13:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B นครปฐม  vs เชียงราย
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
13 14:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs เชียงใหม่
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
14 14:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A สมุทรปราการ  vs สุรินทร์
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
15 14:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
16 15:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B ยะลา  vs นครนายก
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
17 15:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A ปทุมธานี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
18 15:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A เลย  vs เพชรบุรี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
19 16:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย B เชียงราย  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
20 16:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย A สุรินทร์  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2 10:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย A นครปฐม  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3 10:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย B นครนายก  vs พิษณุโลก
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
4 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย B ร้อยเอ็ด  vs ยะลา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
5 11:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย A เพชรบุรี  vs นครราชสีมา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
6 11:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย A น่าน  vs เลย
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
7 12:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
8 12:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย B ร้อยเอ็ด  vs นครปฐม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
9 12:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย A เชียงใหม่  vs สุรินทร์
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
10 13:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย A สุราษฎร์ธานี  vs นครปฐม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
11 13:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย B ยะลา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
12 13:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย B นครนายก  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
13 14:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย A น่าน  vs ปทุมธานี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
14 14:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย A นครราชสีมา  vs เลย
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
15 14:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย B นครปฐม  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
16 15:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย B ร้อยเอ็ด  vs เชียงราย
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
17 15:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย A สมุทรปราการ  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
18 15:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย A นครปฐม  vs เชียงใหม่
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
19 16:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย B พิษณุโลก  vs ยะลา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
20 16:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 21 สุรินทร์  vs พิษณุโลก
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 22 นครปฐม  vs นครนายก
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3 14:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 23 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
4 16:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 24 เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 1 นครราชสีมา  vs นครปฐม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2 10:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 2 สุราษฎร์ธานี  vs น่าน
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3 10:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 3 กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
4 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 4 ปทุมธานี  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
5 11:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 5 สุรินทร์  vs พิษณุโลก
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
6 11:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 6 นครนายก  vs นครปฐม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
7 12.20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 8 เชียงใหม่  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
8 12:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 7 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
9 14:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
10 14:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
11 14:40 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 สุรินทร์  vs นครปฐม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
12 15:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
13 16:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 13 นครราชสีมา  vs ปทุมธานี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
14 16:20 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 7 คน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 14 นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 25 สุรินทร์  vs นครปฐม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2 16:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 19 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 27 สุรินทร์  vs เชียงใหม่
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ