ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 อุบลราชธานี  vs ลพบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
2 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 ปทุมธานี  vs สุรินทร์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
3 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 นครนายก  vs นครสวรรค์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
4 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 นครปฐม  vs นราธิวาส
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
5 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 พัทลุง  vs ลำปาง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
6 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 6 พะเยา  vs ศรีสะเกษ
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
7 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 7 ราชบุรี  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
8 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 8 อุบลราชธานี  vs นราธิวาส
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
9 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 9 ชุมพร  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
10 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 10 ลพบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
11 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 11 สุโขทัย  vs สุพรรณบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
12 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 ชัยนาท  vs สระแก้ว
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
13 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
14 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 นครสวรรค์  vs นครนายก
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
15 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 อ่างทอง  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
16 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
17 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 6 กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 7 อุบลราชธานี  vs อุตรดิตถ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 8 กรุงเทพมหานคร  vs ชัยนาท
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
20 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก  รอบแรก คู่ที่ 9 ขอนแก่น  vs จันทบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
21 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก  รอบแรก คู่ที่ 10 พิษณุโลก  vs สุราษฎร์ธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
22 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก  รอบแรก คู่ที่ 11 เพชรบูรณ์  vs อุตรดิตถ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
23 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก  รอบแรก คู่ที่ 12 ร้อยเอ็ด  vs กรุงเทพมหานคร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
24 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก  รอบแรก คู่ที่ 13 อุบลราชธานี  vs ชุมพร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
25 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก  รอบแรก คู่ที่ 14 อุบลราชธานี  vs ชัยนาท
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
26 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก  รอบแรก คู่ที่ 15 ชัยภูมิ  vs ลพบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
27 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก  รอบแรก คู่ที่ 16 ร้อยเอ็ด  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
28 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก  รอบแรก คู่ที่ 17 นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
29 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก  รอบแรก คู่ที่ 18 ชลบุรี  vs ลำปาง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
30 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก  รอบแรก คู่ที่ 19 นครนายก  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
31 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก  รอบแรก คู่ที่ 20 ปทุมธานี  vs จันทบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 31 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 12 ราชบุรี  vs นครสวรรค์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
2 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 13 ชลบุรี  vs เพชรบูรณ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
3 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 14 พระนครศรีอยุธยา  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
4 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 15 นราธิวาส  vs ร้อยเอ็ด
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
5 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 16 อำนาจเจริญ  vs ศรีสะเกษ
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
6 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 17 ศรีสะเกษ  vs ลพบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
7 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 18 นครศรีธรรมราช  vs บึงกาฬ
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
8 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 19 จันทบุรี  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
9 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 20 สตูล  vs เพชรบูรณ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
10 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 21 ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
11 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 22 ยะลา  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
12 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 23 เชียงราย  vs ตาก
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
13 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 24 ขอนแก่น  vs ตรัง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
14 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 21 จันทบุรี  vs เลย
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
15 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 22 สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
16 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 23 กระบี่  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
17 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 24 เชียงใหม่  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 25 นครศรีธรรมราช  vs ฉะเชิงเทรา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 26 ชลบุรี  vs ลำปาง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
20 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 27 เพชรบูรณ์  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
21 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 28 อุบลราชธานี  vs ชัยนาท
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
22 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบแรก คู่ที่ 29 ฉะเชิงเทรา  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
23 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบแรก คู่ที่ 30 ปทุมธานี  vs สมุทรสาคร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
24 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบแรก คู่ที่ 31 เพชรบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
25 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบแรก คู่ที่ 32 นครปฐม  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
26 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบแรก คู่ที่ 33 ชัยนาท  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
27 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบแรก คู่ที่ 34 กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
28 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบแรก คู่ที่ 35 ขอนแก่น  vs เชียงราย
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
29 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบแรก คู่ที่ 36 ลำปาง  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
30 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบแรก คู่ที่ 37 บึงกาฬ  vs กาญจนบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
31 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบแรก คู่ที่ 38 นครนายก  vs กรุงเทพมหานคร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
32 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบแรก คู่ที่ 39 ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
33 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบแรก คู่ที่ 40 ขอนแก่น  vs สมุทรสาคร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
34 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบแรก คู่ที่ 41 อุตรดิตถ์  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
35 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบแรก คู่ที่ 42 ชัยนาท  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
36 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบแรก คู่ที่ 43 ประจวบคีรีขันธ์  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
37 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบแรก คู่ที่ 44 เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 37 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 45 ชลบุรี  vs ชัยภูมิ
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
2 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 46 ชัยนาท  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
3 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 47 นครสวรรค์  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
4 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 48 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
5 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 49 นครสวรรค์  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
6 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 50 ชัยนาท  vs จันทบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
7 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 51 พิษณุโลก  vs อุตรดิตถ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
8 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 52 ร้อยเอ็ด  vs ชุมพร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
9 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 53 จันทบุรี  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
10 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 54 น่าน  vs ชัยนาท
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
11 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 55 ลพบุรี  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
12 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 56 นครศรีธรรมราช  vs ลำปาง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
13 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 57 เชียงใหม่  vs บึงกาฬ
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
14 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 58 ร้อยเอ็ด  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
15 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 59 นครราชสีมา  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
16 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 60 พระนครศรีอยุธยา  vs จันทบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
17 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 25 สุรินทร์  vs สุพรรณบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.  รอบแรก คู่ที่ 26 นครปฐม  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 27 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
20 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 28 ลำปาง  vs เพชรบูรณ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
21 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 29 ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
22 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 30 นครสวรรค์  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
23 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 31 ตรัง  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
24 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 32 ยโสธร  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
25 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 33 ยะลา  vs แพร่
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
26 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 34 อุบลราชธานี  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
27 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.  รอบแรก คู่ที่ 35 บึงกาฬ  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
28 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.  รอบแรก คู่ที่ 36 นราธิวาส  vs แม่ฮ่องสอน
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
29 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.  รอบแรก คู่ที่ 37 ร้อยเอ็ด  vs น่าน
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
30 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.  รอบแรก คู่ที่ 38 ชัยภูมิ  vs เชียงราย
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 30 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 39 ยโสธร  vs ชุมพร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
2 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 40 นครนายก  vs แม่ฮ่องสอน
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
3 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 41 ลำปาง  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
4 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 42 พัทลุง  vs สุโขทัย
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
5 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 43 อุบลราชธานี  vs สิงห์บุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
6 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 44 กรุงเทพมหานคร  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
7 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบแรก คู่ที่ 45 ชัยนาท  vs เพชรบูรณ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
8 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 46 นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
9 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 47 ชลบุรี  vs แม่ฮ่องสอน
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
10 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 48 เพชรบุรี  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
11 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 49 ชุมพร  vs ราชบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
12 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 50 เพชรบูรณ์  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
13 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 51 ร้อยเอ็ด  vs ยะลา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
14 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบแรก คู่ที่ 52 สุพรรณบุรี  vs ลพบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
15 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 61 จันทบุรี  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
16 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 62 อ่างทอง  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
17 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 63 นครศรีธรรมราช  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 64 นครปฐม  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 65 อุบลราชธานี  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
20 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 66 เพชรบุรี  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
21 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 67 ชัยนาท  vs อุตรดิตถ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
22 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 68 ขอนแก่น  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
23 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 69 บึงกาฬ  vs นครนายก
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
24 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 70 นครศรีธรรมราช  vs ขอนแก่น
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
25 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 71 อุตรดิตถ์  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
26 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 72 ประจวบคีรีขันธ์  vs สุราษฎร์ธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
27 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 73 เชียงใหม่  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
28 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 74 บึงกาฬ  vs นนทบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
29 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 75 ประจวบคีรีขันธ์  vs กรุงเทพมหานคร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
30 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก  รอบที่ 2 คู่ที่ 76 หนองคาย  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 30 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 53 ลำปาง  vs กรุงเทพมหานคร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
2 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 54 ตาก  vs นครสวรรค์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
3 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 55 ชลบุรี  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
4 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 56 ร้อยเอ็ด  vs ศรีสะเกษ
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
5 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 57 ศรีสะเกษ  vs ชัยภูมิ
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
6 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 58 ชลบุรี  vs นราธิวาส
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
7 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 59 น่าน  vs ตาก
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
8 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 60 สุรินทร์  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
9 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 77 ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
10 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 78 นครสวรรค์  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
11 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 79 จันทบุรี  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
12 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 80 นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
13 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 81 อุบลราชธานี  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
14 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 82 ชัยนาท  vs ขอนแก่น
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
15 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 83 บึงกาฬ  vs ขอนแก่น
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
16 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 84 อุบลราชธานี  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
17 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 85 นครสวรรค์  vs ชัยนาท
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 86 พิษณุโลก  vs ร้อยเอ็ด
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 87 นครปฐม  vs ชัยนาท
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
20 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 88 ลพบุรี  vs ลำปาง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
21 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 89 พระนครศรีอยุธยา  vs นนทบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
22 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 90 ประจวบคีรีขันธ์  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
23 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 91 บึงกาฬ  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
24 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 92 นครราชสีมา  vs จันทบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 24 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 61 เพชรบูรณ์  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
2 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 62 สุรินทร์  vs นครสวรรค์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
3 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 63 นครปฐม  vs ลำปาง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
4 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 64 พะเยา  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
5 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 65 ศรีสะเกษ  vs ยโสธร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
6 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 66 แม่ฮ่องสอน  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
7 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 67 พัทลุง  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
8 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 68 อ่างทอง  vs เพชรบูรณ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
9 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 69 กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบูรณ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
10 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 70 สุพรรณบุรี  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
11 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 71 ตรัง  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
12 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 72 ยะลา  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
13 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 73 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
14 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 74 ประจวบคีรีขันธ์  vs สตูล
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
15 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 75 ชลบุรี  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
16 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 76 ตาก  vs ตรัง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
17 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 77 ปทุมธานี  vs เชียงใหม่
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 78 ชลบุรี  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 79 ชุมพร  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
20 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 80 ร้อยเอ็ด  vs ลพบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
21 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 81 ศรีสะเกษ  vs ร้อยเอ็ด
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
22 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 82 ราชบุรี  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
23 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 83 น่าน  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
24 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 84 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
25 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 85 พัทลุง  vs เพชรบูรณ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
26 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 86 กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
27 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 87 บึงกาฬ  vs นราธิวาส
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
28 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 88 น่าน  vs ชัยภูมิ
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 28 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 89 ลำปาง  vs นครสวรรค์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
2 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 90 ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
3 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 91 อุบลราชธานี  vs นครสวรรค์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
4 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 92 นครปฐม  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
5 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 93 ศรีสะเกษ  vs แม่ฮ่องสอน
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
6 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 94 พัทลุง  vs เพชรบูรณ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
7 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 95 ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
8 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 96 ตาก  vs สุรินทร์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
9 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 97 กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
10 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 98 อ่างทอง  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
11 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 99 ศรีสะเกษ  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
12 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 100 ชลบุรี  vs ตรัง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
13 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 101 ปทุมธานี  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
14 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 102 อุบลราชธานี  vs ลพบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
15 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 103 ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
16 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 104 อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
17 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 105 พัทลุง  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
18 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 106 บึงกาฬ  vs ชัยภูมิ
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
19 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 93 ชลบุรี  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
20 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 94 จันทบุรี  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
21 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 95 นครราชสีมา  vs ขอนแก่น
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
22 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 96 ขอนแก่น  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
23 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 97 นครสวรรค์  vs ร้อยเอ็ด
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
24 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 98 ชัยนาท  vs ลำปาง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
25 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 99 พระนครศรีอยุธยา  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
26 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 100 นครศรีธรรมราช  vs จันทบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 26 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 107 นครสวรรค์  vs ศรีสะเกษ
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
2 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 108 อุบลราชธานี  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
3 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 49 กก. แต่ไม่เกิน 52 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 109 ศรีสะเกษ  vs เพชรบูรณ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
4 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 52 กก. แต่ไม่เกิน 56 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 110 ชลบุรี  vs สุรินทร์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
5 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 111 นครปฐม  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
6 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 112 ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
7 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - ชาย เกิน 64 กก. ไม่เกิน 69 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 113 ปทุมธานี  vs ลพบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
8 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 114 ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
9 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เฮฟวี่เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 75 กก. แต่ไม่เกิน 81 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 115 ชลบุรี  vs ชัยภูมิ
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ