ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1 ฉะเชิงเทรา  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2 สุพรรณบุรี  vs นครพนม
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3 สตูล  vs พิจิตร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4 อุตรดิตถ์  vs สระแก้ว
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
5 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5 ระนอง  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
6 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 6 ขอนแก่น  vs ระยอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
7 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 7 ลพบุรี  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
8 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8 พัทลุง  vs นราธิวาส
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
9 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9 พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
10 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10 ศรีสะเกษ  vs อ่างทอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
11 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11 ตาก  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
12 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 12 ราชบุรี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
13 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 13 ชัยนาท  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
14 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 14 เลย  vs อ่างทอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
15 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 15 กรุงเทพมหานคร  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
16 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 16 ปราจีนบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
17 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 17 ศรีสะเกษ  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 18 ร้อยเอ็ด  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 19 กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
20 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 20 สตูล  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
21 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 21 ตาก  vs จันทบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
22 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1 นราธิวาส  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
23 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 2 หนองบัวลำภู  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
24 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 3 ฉะเชิงเทรา  vs สงขลา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
25 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 4 นครศรีธรรมราช  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
26 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 5 ชลบุรี  vs ระยอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
27 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 6 แพร่  vs พิษณุโลก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
28 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 7 นครพนม  vs สุโขทัย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
29 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 8 ราชบุรี  vs สระแก้ว
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
30 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 9 ขอนแก่น  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
31 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 10 กาญจนบุรี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
32 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 11 อ่างทอง  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
33 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 12 ตาก  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
34 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 13 แพร่  vs ฉะเชิงเทรา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
35 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 14 สมุทรปราการ  vs อุตรดิตถ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 35 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 22 สุโขทัย  vs เชียงราย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 23 ศรีสะเกษ  vs ชัยนาท
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 24 นครพนม  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 25 นครราชสีมา  vs สระแก้ว
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
5 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 26 ประจวบคีรีขันธ์  vs ชุมพร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
6 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 27 ระนอง  vs ระยอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
7 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 28 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
8 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 29 สุโขทัย  vs เชียงราย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
9 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 30 สระแก้ว  vs ตรัง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
10 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 31 ปทุมธานี  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
11 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 32 ยะลา  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
12 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 33 ประจวบคีรีขันธ์  vs เลย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
13 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 34 ราชบุรี  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
14 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 35 ชุมพร  vs อุบลราชธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
15 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 36 พะเยา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
16 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 37 เพชรบูรณ์  vs กำแพงเพชร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
17 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 38 พัทลุง  vs สุราษฎร์ธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 39 อ่างทอง  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 40 หนองบัวลำภู  vs สระบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
20 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 41 บุรีรัมย์  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
21 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 15 ฉะเชิงเทรา  vs สิงห์บุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
22 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 16 นครศรีธรรมราช  vs พะเยา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
23 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 17 ชัยภูมิ  vs หนองคาย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
24 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 18 พังงา  vs เชียงราย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
25 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 19 สระบุรี  vs ระนอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
26 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 20 สระแก้ว  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
27 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 21 สุราษฎร์ธานี  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
28 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 22 เชียงใหม่  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
29 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 23 พังงา  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
30 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 24 ลำพูน  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
31 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 25 ฉะเชิงเทรา  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
32 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 26 พะเยา  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
33 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 27 สุราษฎร์ธานี  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
34 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 28 กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
35 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 29 อุตรดิตถ์  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 35 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 42 ตรัง  vs กระบี่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 43 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 44 สกลนคร  vs ฉะเชิงเทรา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 45 สุพรรณบุรี  vs พิจิตร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
5 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 46 ชลบุรี  vs พังงา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
6 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 47 กรุงเทพมหานคร  vs อ่างทอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
7 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 48 เพชรบูรณ์  vs พิษณุโลก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
8 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 49 กระบี่  vs ลำพูน
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
9 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 50 นครศรีธรรมราช  vs ปทุมธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
10 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 51 สตูล  vs เลย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
11 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 52 ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
12 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 53 เชียงใหม่  vs ชัยนาท
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
13 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 54 สมุทรสาคร  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
14 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 55 พังงา  vs ร้อยเอ็ด
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
15 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 56 สระแก้ว  vs แพร่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
16 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 57 จันทบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
17 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 58 สตูล  vs แม่ฮ่องสอน
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 59 พระนครศรีอยุธยา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 60 กำแพงเพชร  vs พัทลุง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
20 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 61 ราชบุรี  vs หนองบัวลำภู
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
21 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 62 แพร่  vs ปราจีนบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
22 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 63 อุตรดิตถ์  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
23 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 64 สระแก้ว  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
24 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 65 สุราษฎร์ธานี  vs สุรินทร์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
25 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 30 บุรีรัมย์  vs พะเยา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
26 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 31 ขอนแก่น  vs หนองบัวลำภู
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
27 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 32 ฉะเชิงเทรา  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
28 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 33 ชลบุรี  vs แพร่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
29 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 34 เชียงใหม่  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
30 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 35 นครนายก  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
31 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 36 นครปฐม  vs หนองบัวลำภู
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
32 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 37 นครพนม  vs สระแก้ว
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
33 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 38 ระยอง  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
34 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 39 สระแก้ว  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
35 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 40 ประจวบคีรีขันธ์  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
36 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 41 แพร่  vs สมุทรปราการ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
37 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 42 เชียงใหม่  vs อุตรดิตถ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 37 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 66 แม่ฮ่องสอน  vs สุโขทัย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 67 ชัยนาท  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 68 สระแก้ว  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 69 ระนอง  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
5 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 70 สระแก้ว  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
6 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 71 ขอนแก่น  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
7 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 72 พัทลุง  vs พิจิตร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
8 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 73 ศรีสะเกษ  vs ตาก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
9 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 74 สุโขทัย  vs ตรัง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
10 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 75 ปทุมธานี  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
11 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 76 ประจวบคีรีขันธ์  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
12 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 77 อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
13 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 78 ลำพูน  vs กระบี่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
14 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 79 ปราจีนบุรี  vs หนองบัวลำภู
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
15 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 80 สตูล  vs สระแก้ว
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
16 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 81 นครราชสีมา  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
17 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 82 สกลนคร  vs แพร่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 83 เพชรบูรณ์  vs ลพบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 84 น่าน  vs นราธิวาส
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
20 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 85 เลย  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
21 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 86 อุตรดิตถ์  vs กาฬสินธุ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
22 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 87 สุพรรณบุรี  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
23 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 88 ร้อยเอ็ด  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
24 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 89 สตูล  vs ตาก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
25 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 43 ฉะเชิงเทรา  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
26 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 44 ชัยภูมิ  vs เชียงราย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
27 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 45 สระบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
28 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 46 สุราษฎร์ธานี  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
29 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 47 กระบี่  vs พังงา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
30 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 48 ลำพูน  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
31 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 49 พะเยา  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
32 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 50 ราชบุรี  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
33 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 77 นครศรีธรรมราช  vs สระแก้ว
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
34 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 52 สุโขทัย  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
35 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 53 กรุงเทพมหานคร  vs หนองคาย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
36 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 54 อุบลราชธานี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 36 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 90 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 91 พิษณุโลก  vs กระบี่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 92 นครศรีธรรมราช  vs เลย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 93 ศรีสะเกษ  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
5 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 94 กระบี่  vs ปราจีนบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
6 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 95 สระแก้ว  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
7 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 96 แพร่  vs ลพบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
8 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 97 นราธิวาส  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
9 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 98 ขอนแก่น  vs พังงา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
10 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 99 สระแก้ว  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
11 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 100 สตูล  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
12 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 101 พัทลุง  vs หนองบัวลำภู
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
13 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 102 ชลบุรี  vs ตรัง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
14 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 103 เพชรบูรณ์  vs ลำพูน
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
15 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 104 ปราจีนบุรี  vs อุตรดิตถ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
16 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 105 สระแก้ว  vs สุรินทร์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
17 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 106 ประจวบคีรีขันธ์  vs กาญจนบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
18 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 107 ลพบุรี  vs ระยอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
19 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 108 เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
20 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 109 เลย  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
21 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 55 บุรีรัมย์  vs หนองบัวลำภู
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
22 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 56 นครศรีธรรมราช  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
23 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 57 บุรีรัมย์  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
24 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 58 นครปฐม  vs สระแก้ว
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
25 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 59 ฉะเชิงเทรา  vs ชัยภูมิ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
26 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 60 สระบุรี  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
27 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 61 พังงา  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
28 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 62 พะเยา  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
29 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 63 เชียงใหม่  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
30 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 64 ประจวบคีรีขันธ์  vs สมุทรปราการ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
31 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 65 นครศรีธรรมราช  vs สุโขทัย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
32 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 66 หนองคาย  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 32 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 110 ตรัง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 111 สกลนคร  vs พิจิตร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 112 สระแก้ว  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 113 พิจิตร  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
5 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 114 ตรัง  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
6 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 115 ประจวบคีรีขันธ์  vs อุบลราชธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
7 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 116 ขอนแก่น  vs สระแก้ว
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
8 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 117 สตูล  vs พัทลุง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
9 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 118 ชลบุรี  vs ลำพูน
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
10 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 119 ปราจีนบุรี  vs สุรินทร์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
11 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 120 ประจวบคีรีขันธ์  vs ระยอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
12 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 121 กรุงเทพมหานคร  vs เลย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
13 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 122 อุตรดิตถ์  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
14 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 123 ร้อยเอ็ด  vs สตูล
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 14 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 124 สุโขทัย  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 125 สระแก้ว  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 126 ชลบุรี  vs พิษณุโลก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 127 เลย  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
5 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 128 กระบี่  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
6 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 129 ลพบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
7 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 67 หนองบัวลำภู  vs นครศรีธรรมราช
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
8 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 68 นครศรีธรรมราช  vs สระแก้ว
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
9 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 69 ชัยภูมิ  vs สระบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
10 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 70 พังงา  vs พะเยา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
11 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 71 บุรีรัมย์  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
12 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 72 นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 130 กรุงเทพมหานคร  vs สกลนคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 131 พระนครศรีอยุธยา  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
3 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 132 ขอนแก่น  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
4 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 134 ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
5 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 135 กระบี่  vs ลพบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
6 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 136 ขอนแก่น  vs พัทลุง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
7 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท นน. เกิน 63.5 กก.ไม่เกิน 67 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 137 ชลบุรี  vs สุรินทร์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
8 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 138 ระยอง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
9 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 139 ประจวบคีรีขันธ์  vs ร้อยเอ็ด
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
10 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 133 พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ