ประจำวันที่ 07 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก สงขลา  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ข นนทบุรี  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ก นนทบุรี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ก ภูเก็ต  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ข นนทบุรี  vs พิษณุโลก
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ข เชียงใหม่  vs เชียงราย
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ก สระบุรี  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ข สุพรรณบุรี  vs หนองคาย
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย ก ลพบุรี  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ข พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:10 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ก สระบุรี  vs สงขลา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย ก นครสวรรค์  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ก สระบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย ข ชลบุรี  vs เชียงราย
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ข กำแพงเพชร  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย ก ลพบุรี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย ข นนทบุรี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย ก นนทบุรี  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย ข หนองคาย  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย ข กำแพงเพชร  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย ข สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs หนองคาย
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย ก นนทบุรี  vs ภูเก็ต
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย ข พิษณุโลก  vs เชียงราย
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย ก สงขลา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย ข นนทบุรี  vs เชียงราย
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย ข ชลบุรี  vs พิษณุโลก
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย ก สระบุรี  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย ก ลพบุรี  vs ภูเก็ต
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย ก นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย ข กำแพงเพชร  vs หนองคาย
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 37  สาย ก ลพบุรี  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 38  สาย ก ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 39  สาย ข ชลบุรี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 40  สาย ก สงขลา  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 6 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 41 นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 42 นนทบุรี  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 43 พิษณุโลก  vs สระบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 44 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 45 นครราชสีมา  vs กำแพงเพชร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 16:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 46 ขอนแก่น  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 18:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 47 กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 19:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 48 นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 49 นครราชสีมา  vs สระบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 14:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 50 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 16:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 51 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 17:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 52 ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 53 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 14:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 54 กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ