ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2 เพชรบูรณ์  vs สระบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3 สุพรรณบุรี  vs พังงา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4 เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5 ชลบุรี  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6 สุราษฎร์ธานี  vs นครปฐม
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7 นครราชสีมา  vs ลพบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8 ลำปาง  vs พิษณุโลก
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 2 สงขลา  vs สระบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 3 สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 4 เชียงใหม่  vs สกลนคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 5 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 6 สงขลา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 7 นครราชสีมา  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 8 พิษณุโลก  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ชลบุรี  vs สกลนคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 นครราชสีมา  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 2 เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 สกลนคร  vs สงขลา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 นนทบุรี  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 สุราษฎร์ธานี  vs ร้อยเอ็ด
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 เพชรบุรี  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 สมุทรสงคราม  vs ระยอง
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 ร้อยเอ็ด  vs พิษณุโลก
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 น่าน  vs เพชรบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 ระยอง  vs นครปฐม
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 10:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 ชลบุรี  vs สมุทรสาคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 10:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 9 ปทุมธานี  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 10:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 10 ระยอง  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 10:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 11 ปทุมธานี  vs พังงา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 10:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 12 นครปฐม  vs พัทลุง
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
13 10:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 13 สมุทรปราการ  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 10:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 14 สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 11:30 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 15 สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 11:30 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 16 สมุทรสาคร  vs สระบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 11:30 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 17 พระนครศรีอยุธยา  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 11:30 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 18 พังงา  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 11:30 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 19 ชลบุรี  vs น่าน
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 11:30 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 20 นนทบุรี  vs สระบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 11:30 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 21 ภูเก็ต  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 21 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 เพชรบูรณ์  vs สงขลา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 สกลนคร  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 สงขลา  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 9 ตาก  vs สกลนคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 09:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 13 ชลบุรี  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 09:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 14 สกลนคร  vs สงขลา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 09:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 15 สมุทรปราการ  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 11 กรุงเทพมหานคร  vs เพชรบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 12 นครปฐม  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 16 ปทุมธานี  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 17 ร้อยเอ็ด  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 18 พระนครศรีอยุธยา  vs พิษณุโลก
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
13 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 19 สงขลา  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 20 สุราษฎร์ธานี  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 26 นนทบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 ภูเก็ต  vs พิษณุโลก
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 ขอนแก่น  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 6 พระนครศรีอยุธยา  vs นครศรีธรรมราช
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 เชียงใหม่  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 10 นครปฐม  vs ปทุมธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 10:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 21 เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 10:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 22 พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
24 10:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 23 พังงา  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
25 10:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 24 ศรีสะเกษ  vs สงขลา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
26 10:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 25 สุพรรณบุรี  vs สกลนคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 26 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 2 สกลนคร  vs ปทุมธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 8 พังงา  vs เพชรบูรณ์
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 9 ชลบุรี  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 10 พิษณุโลก  vs สระบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 11 พระนครศรีอยุธยา  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 3 นครปฐม  vs ร้อยเอ็ด
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 4 นนทบุรี  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 5 นครราชสีมา  vs ร้อยเอ็ด
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 6 สมุทรสงคราม  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 7 พระนครศรีอยุธยา  vs เพชรบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 10:00 เทนนิส - หญิงคู่  8 ทีม คู่ที่ 15 พระนครศรีอยุธยา  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
13 10:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 12 พัทลุง  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 10:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 13 สงขลา  vs สมุทรปราการ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 10:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบสอง คู่ที่ 14 ขอนแก่น  vs สกลนคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 10:00 เทนนิส - ชายคู่  8 ทีม คู่ที่ 16 สงขลา  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 11.30 เทนนิส - ชายคู่  8 ทีม คู่ที่ 17 สงขลา  vs สกลนคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 11:30 เทนนิส - ชายคู่  8 ทีม คู่ที่ 21 เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 11:30 เทนนิส - หญิงคู่  8 ทีม คู่ที่ 18 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 11:30 เทนนิส - หญิงคู่  8 ทีม คู่ที่ 19 ขอนแก่น  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 11:30 เทนนิส - หญิงคู่  8 ทีม คู่ที่ 20 นนทบุรี  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 12:30 เทนนิส - ชายคู่  8 ทีม คู่ที่ 23 ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 12:30 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 22 เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
24 12:30 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 24 ภูเก็ต  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
25 12:30 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 25 ลพบุรี  vs สงขลา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
26 14:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 26 ปทุมธานี  vs ชัยภูมิ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
27 14:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 27 กรุงเทพมหานคร  vs พังงา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
28 14:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 28 ชลบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
29 14:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 29 สงขลา  vs นครปฐม
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
30 14:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 30 นนทบุรี  vs พิษณุโลก
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 30 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 สกลนคร  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 พิษณุโลก  vs สกลนคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 นนทบุรี  vs สกลนคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 สงขลา  vs สระบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 เชียงใหม่  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 นนทบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 09;00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 ภูเก็ต  vs นครปฐม
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 10:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 นครราชสีมา  vs เพชรบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 10:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 สุพรรณบุรี  vs พังงา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 11:30 เทนนิส - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 ขอนแก่น  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 11:30 เทนนิส - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 สงขลา  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
13 11:30 เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 สงขลา  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 13:30 เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 16 สงขลา  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 13:30 เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 13:30 เทนนิส - คู่ผสม  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 15 ชัยภูมิ  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 16 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 ภูเก็ต  vs นนทบุรี 2
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 สกลนคร  vs สระบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 เทนนิส - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 10:00 เทนนิส - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 4 สงขลา  vs พิษณุโลก
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 10:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 นครราชสีมา  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 10:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 พิษณุโลก  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 11:30 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 พังงา  vs สกลนคร 2
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 12:30 เทนนิส - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เทนนิส - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 เทนนิส - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 2 สกลนคร  vs พังงา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 เทนนิส - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 3 ภูเก็ต  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ