ประจำวันที่ 07 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ราชบุรี  vs นครราชสีมา
สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 13:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A ลำปาง  vs ชลบุรี
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B นครสวรรค์  vs นครศรีธรรมราช
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 ตาก  vs เชียงใหม่
สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 13:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A ขอนแก่น  vs ลำปาง
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B ศรีสะเกษ  vs เชียงใหม่
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 15:20 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 4 นนทบุรี  vs ชุมพร
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 2 เชียงใหม่  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 13:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 15.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B บุรีรัมย์  vs นครสวรรค์
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 1 ราชบุรี  vs จันทบุรี
สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 4 นนทบุรี  vs ปัตตานี
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 13:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A ชลบุรี  vs อ่างทอง
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 3 ภูเก็ต  vs บุรีรัมย์
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 1 นครราชสีมา  vs จันทบุรี
สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 13:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B นครสวรรค์  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B เชียงใหม่  vs บุรีรัมย์
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 2 ตาก  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 3 กรุงเทพมหานคร  vs บุรีรัมย์
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 13:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย A ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A อ่างทอง  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 15:20 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย 4 ชุมพร  vs ปัตตานี
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B บุรีรัมย์  vs นครศรีธรรมราช
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B เชียงใหม่  vs นครสวรรค์
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย ก จันทบุรี  vs เชียงใหม่
สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 13:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A ลำปาง  vs อ่างทอง
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A ขอนแก่น  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย ข ชลบุรี  vs ราชบุรี
สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย ค ภูเก็ต  vs ชุมพร
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 13:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย B ศรีสะเกษ  vs บุรีรัมย์
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 16  สาย ง นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 จันทบุรี  vs ภูเก็ต
สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 13:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs บุรีรัมย์
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 ชลบุรี  vs นนทบุรี
สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 19 จันทบุรี  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
2 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ