ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 5
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 16:00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 16:00 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 16:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 16:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 16:00 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 16:00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 16:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 16:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 16:00 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 16:00 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 21 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 16:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 16:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 16:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 16:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 16:00 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 26 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 800 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 16:00 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 16:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 16:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 16:00 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 23 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 16:00 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 16:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 16:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 16:00 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 21 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
4 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
5 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
6 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
9 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
10 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
11 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
12 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
13 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
14 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 16:00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
16 16:00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
17 16:00 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 1,500 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 16:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 16:00 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ