ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
2 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
3 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
4 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
5 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 5
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
6 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 6
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
7 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 7
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
8 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 8
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
9 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 9
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
10 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 10
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
11 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 11
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
12 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 12
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
13 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
14 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 2
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
15 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 3
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
16 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 4
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
17 10:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 5
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
18 10:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 6
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
19 10:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 7
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
20 10:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 8
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
21 10:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 9
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
22 10:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 10
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
23 10:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 11
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
24 10:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 12
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
25 11:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสาม คู่ที่ 13
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
26 11:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสาม คู่ที่ 14
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
27 11:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสาม คู่ที่ 15
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
28 11:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสาม คู่ที่ 16
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
29 11:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสาม คู่ที่ 13
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
30 11:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสาม คู่ที่ 14
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
31 11:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสาม คู่ที่ 15
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
32 11:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสาม คู่ที่ 16
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
33 13:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
34 13:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
35 13:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
36 13:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
37 15:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
จำนวนรายการทั้งหมด 37 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 15:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2557
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ