ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2 10:30 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3 13:00 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
4 14:30 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2 10:30 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3 13:00 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
4 14:30 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2 10:30 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3 13:00 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย C
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
4 14:30 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย D
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 13  สาย A
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2 10:30 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย B
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3 13:00 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย C
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
4 14:30 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 16  สาย D
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 17
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2 10:30 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 18
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
3 13:00 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 19
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
4 14:30 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบสาม คู่ที่ 20
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 21
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
2 11:30 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 22
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ (ไม่มอบเหรียญ) คู่ที่ 23
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ