ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 คริกเก็ต ( สาธิต ) - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 2
สนามเชียงใหม่กอล์ฟคลับ
2 09:30 คริกเก็ต ( สาธิต ) - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 1
สนามยิมคาน่า
3 13:00 คริกเก็ต ( สาธิต ) - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 4
สนามเชียงใหม่กอล์ฟคลับ
4 13:00 คริกเก็ต ( สาธิต ) - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 2
สนามยิมคาน่า
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 คริกเก็ต ( สาธิต ) - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 2
สนามเชียงใหม่กอล์ฟคลับ
2 09:30 คริกเก็ต ( สาธิต ) - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 5
สนามยิมคาน่า
3 13:00 คริกเก็ต ( สาธิต ) - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 4
สนามเชียงใหม่กอล์ฟคลับ
4 13:00 คริกเก็ต ( สาธิต ) - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 6
สนามยิมคาน่า
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:30 คริกเก็ต ( สาธิต ) - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 1
สนามเชียงใหม่กอล์ฟคลับ
2 09:30 คริกเก็ต ( สาธิต ) - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 9
สนามยิมคาน่า
3 13:00 คริกเก็ต ( สาธิต ) - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 10
สนามยิมคาน่า
4 13:00 คริกเก็ต ( สาธิต ) - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 3
สนามเชียงใหม่กอล์ฟคลับ
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ