ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs สิงห์บุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 2  สาย C นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 3  สาย D ภูเก็ต  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 4  สาย B กำแพงเพชร  vs สิงห์บุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 5  สาย C ภูเก็ต  vs ลำปาง
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 11:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 6  สาย D นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 11:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 7  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 11:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 8  สาย B สิงห์บุรี  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 11:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 9  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 11:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 10  สาย D สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 13:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 15  สาย B ชลบุรี  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 13:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 11  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
13 13:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 12  สาย B สิงห์บุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 13:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 13  สาย C ลำปาง  vs สกลนคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 13:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 14  สาย D เชียงใหม่  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 15:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 18  สาย B กำแพงเพชร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 15:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 19  สาย C ภูเก็ต  vs สกลนคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 15:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 20  สาย D นครราชสีมา  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 15:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 16  สาย C นครราชสีมา  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 15:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 17  สาย D ภูเก็ต  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  8 ทีม คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  8 ทีม คู่ที่ 2 ชลบุรี  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  8 ทีม คู่ที่ 3 นครราชสีมา  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  8 ทีม คู่ที่ 4 ภูเก็ต  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 11:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  8 ทีม คู่ที่ 5 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 11:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  8 ทีม คู่ที่ 6 กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 11:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  8 ทีม คู่ที่ 7 ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 11:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  8 ทีม คู่ที่ 8 นครราชสีมา  vs ลำปาง
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 13:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 13:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 เชียงใหม่  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 15:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 15:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 12 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 10:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 12:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 2  สาย B ภูเก็ต  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 3  สาย B ศรีสะเกษ  vs เชียงราย
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 4  สาย C ชลบุรี  vs สิงห์บุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 09:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 5  สาย C นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 09:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 6  สาย D อุบลราชธานี  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 09:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 7  สาย D เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 09:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 8  สาย E นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 09:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 9  สาย E ยโสธร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 09:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 10  สาย F เชียงใหม่  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 10:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 11  สาย F ภูเก็ต  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 10:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 12  สาย G เชียงราย  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
13 10:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 13  สาย G ชลบุรี  vs สิงห์บุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 10:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 14  สาย H กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 10:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 15  สาย H อุบลราชธานี  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 10:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 16  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 10:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 17  สาย B นครราชสีมา  vs สิงห์บุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 10:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 18  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 10:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 19  สาย D ภูเก็ต  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 10:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 20  สาย E นครราชสีมา  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 11:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 21  สาย F ยโสธร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 11:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 22  สาย G ภูเก็ต  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 11:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 23  สาย H กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
24 11:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 24  สาย A กำแพงเพชร  vs ยโสธร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
25 11:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 25  สาย B ภูเก็ต  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
26 11:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 26  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs เชียงราย
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
27 11:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 27  สาย C ชลบุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
28 11:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 28  สาย C สิงห์บุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
29 11:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 29  สาย D อุบลราชธานี  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
30 11:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 30  สาย D นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
31 12:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 31  สาย E นครราชสีมา  vs ยโสธร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
32 12:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 32  สาย E สุพรรณบุรี  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
33 12:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 33  สาย F เชียงใหม่  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
34 12:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 34  สาย F พระนครศรีอยุธยา  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
35 12:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 35  สาย G เชียงราย  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
36 12:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 36  สาย G สุราษฎร์ธานี  vs สิงห์บุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
37 12:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 37  สาย H กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
38 12:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 38  สาย H ลำปาง  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
39 12:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 39  สาย A ราชบุรี  vs ลำปาง
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
40 12:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 40  สาย B สิงห์บุรี  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
41 13:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 41  สาย C ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
42 13:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 42  สาย D พระนครศรีอยุธยา  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
43 13:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 43  สาย E นนทบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
44 13:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 44  สาย F พระนครศรีอยุธยา  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
45 13:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 45  สาย G ราชบุรี  vs ลำปาง
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
46 13:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 46  สาย H ศรีสะเกษ  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
47 13:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 47  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ยโสธร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
48 13:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 48  สาย B ภูเก็ต  vs เชียงราย
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
49 13:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 49  สาย B พระนครศรีอยุธยา  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
50 13:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 50  สาย C ชลบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
51 14:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 51  สาย C สิงห์บุรี  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
52 14:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 52  สาย D อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
53 14:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 53  สาย D นนทบุรี  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
54 14:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 54  สาย E นครราชสีมา  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
55 14:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 55  สาย E สุพรรณบุรี  vs ยโสธร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
56 14:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 56  สาย F เชียงใหม่  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
57 14:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 57  สาย F พระนครศรีอยุธยา  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
58 14:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 58  สาย G เชียงราย  vs สิงห์บุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
59 14:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 59  สาย G สุราษฎร์ธานี  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
60 14:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 60  สาย H กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
61 15:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 61  สาย H ลำปาง  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
62 15:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 62  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
63 15:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 63  สาย B นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
64 15:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 64  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
65 15:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 65  สาย D ภูเก็ต  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
66 15:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 66  สาย E นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
67 15:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 67  สาย F ยโสธร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
68 15:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 68  สาย G ภูเก็ต  vs ลำปาง
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
69 15:30 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 69  สาย H กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 69 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 2 ภูเก็ต  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 3 ชลบุรี  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 4 อุบลราชธานี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 09:40 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 5 นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 09:40 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 6 ภูเก็ต  vs ยโสธร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 09:40 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 7 เชียงราย  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 09:40 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 8 กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 10:20 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 9 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 10:20 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 10 เชียงใหม่  vs ลำปาง
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 10:20 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 11 สุราษฎร์ธานี  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 10:20 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 12 ภูเก็ต  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
13 11:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 13 นครราชสีมา  vs ยโสธร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 11:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 14 กำแพงเพชร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 11:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 15 ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 11:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 16 กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 11:40 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  8 ทีม คู่ที่ 17 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 11:40 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  8 ทีม คู่ที่ 18 ภูเก็ต  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 11:40 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  8 ทีม คู่ที่ 19 นครราชสีมา  vs เชียงราย
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 11:40 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  8 ทีม คู่ที่ 20 ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 12:20 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  8 ทีม คู่ที่ 21 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 12:20 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  8 ทีม คู่ที่ 22 เชียงใหม่  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 12:20 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  8 ทีม คู่ที่ 23 นครราชสีมา  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
24 12:20 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  8 ทีม คู่ที่ 24 กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
25 14:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 25 กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
26 14:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26 นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
27 15:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 27 กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต 2
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
28 15:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 28 ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 28 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 2  สาย A ภูเก็ต  vs ยโสธร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 3  สาย B นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 4  สาย C ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 1  สาย C ลำปาง  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 09:45 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 5  สาย D อุบลราชธานี  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 09:45 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 6  สาย E เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 09:45 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 7  สาย F ภูเก็ต  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 09:45 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 8  สาย G นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 09:45 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 9  สาย H กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 10:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 11  สาย A ยโสธร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 10:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 12  สาย B เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 10:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 13  สาย C กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
13 10:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 10  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 11:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 14  สาย D กำแพงเพชร  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 11:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 15  สาย E สุราษฎร์ธานี  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 11:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 16  สาย F ศรีสะเกษ  vs สิงห์บุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 11:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 17  สาย G สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 11:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 18  สาย H อุบลราชธานี  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 12:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 19  สาย A นครราชสีมา  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 12:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 20  สาย B ภูเก็ต  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 12:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 21  สาย C ลำปาง  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 12:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 22  สาย D กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 12:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 23  สาย E ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
24 12:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 24  สาย F กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
25 12:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 25  สาย G นครราชสีมา  vs สกลนคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
26 12:45 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 26  สาย H กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
27 12:45 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 27  สาย A ภูเก็ต  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
28 12:45 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 28  สาย B นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
29 13:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 29  สาย C ชลบุรี  vs เชียงราย
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
30 13:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 30  สาย D อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
31 13:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 31  สาย E เชียงใหม่  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
32 13:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 32  สาย F ภูเก็ต  vs สิงห์บุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
33 13:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 33  สาย G นครราชสีมา  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
34 14:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 34  สาย H กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
35 14:15 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 35 นครราชสีมา  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
36 14:15 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 36 กำแพงเพชร  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
37 14:15 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 37 สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
38 14:15 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 38 กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
39 15:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 39 ภูเก็ต  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
40 15:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 40 กำแพงเพชร  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
41 15:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 41 สกลนคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
42 15:00 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 42 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 42 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 1 ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 2 นครราชสีมา  vs ยโสธร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 3 เชียงราย  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 4 อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 09:45 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 5 เชียงใหม่  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 09:45 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 6 ศรีสะเกษ  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 09:45 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 7 ชลบุรี  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 09:45 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 8 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 10:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  8 ทีม คู่ที่ 9 นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 10:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  8 ทีม คู่ที่ 10 กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 10:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  8 ทีม คู่ที่ 11 ภูเก็ต  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 10:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  8 ทีม คู่ที่ 12 กำแพงเพชร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
13 11:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  8 ทีม คู่ที่ 13 ภูเก็ต  vs เชียงราย
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 11:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  8 ทีม คู่ที่ 14 ยโสธร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 11:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  8 ทีม คู่ที่ 15 เชียงใหม่  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 11:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  8 ทีม คู่ที่ 16 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 12:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17 สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 12:30 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18 ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 13:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 19 ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 13:30 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 20 เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 20 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 1  สาย B นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 2  สาย F ภูเก็ต  vs สิงห์บุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 3  สาย G กำแพงเพชร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 4  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 09:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 5  สาย C กำแพงเพชร  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 09:45 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 6  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 09:45 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 7  สาย D ภูเก็ต  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 09:45 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 8  สาย E นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 09:45 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 9  สาย E สิงห์บุรี  vs ลำปาง
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 09:45 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 10  สาย G ศรีสะเกษ  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 10:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 11  สาย H กรุงเทพมหานคร  vs ยโสธร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 10:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 12  สาย B นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
13 10:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 13  สาย F ภูเก็ต  vs ลำปาง
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 10:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 14  สาย G กำแพงเพชร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 12:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 15 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 12:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 16 นครราชสีมา  vs ศรีสะเกษ
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 12:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 17 นนทบุรี  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 12:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 18 ภูเก็ต  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 13:15 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 19 นครราชสีมา  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 13:15 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 20 ลำปาง  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 13:15 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 21 กำแพงเพชร  vs ยโสธร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 13:15 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบ 16 ทีม คู่ที่ 22 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 14:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  8 ทีม คู่ที่ 23 กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
24 14:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  8 ทีม คู่ที่ 24 นครราชสีมา  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
25 14:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  8 ทีม คู่ที่ 25 ภูเก็ต  vs ยโสธร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
26 14:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  8 ทีม คู่ที่ 26 เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
27 15:15 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 27 กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต 2
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
28 15:30 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 28 ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 28 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 ซอฟท์เทนนิส - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 10:15 ซอฟท์เทนนิส - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 3 กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 10:15 ซอฟท์เทนนิส - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 4 กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 12:00 ซอฟท์เทนนิส - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 5 กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 5 รายการ