ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 โบว์ลิ่ง - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 โบว์ลิ่ง - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
2 13:30 โบว์ลิ่ง - หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
จำนวนรายการทั้งหมด 2 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 โบว์ลิ่ง - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
2 18:00 โบว์ลิ่ง - ทีมหญิง 3 คน  รอบสะสมคะแนน .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
3 21:30 โบว์ลิ่ง - ทีมชาย 3 คน  รอบสะสมคะแนน .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 12:30 โบว์ลิ่ง - ทีมหญิง 5 คน  รอบสะสมคะแนน .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
2 17:00 โบว์ลิ่ง - ทีมชาย 5 คน  รอบสะสมคะแนน .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
3 21:30 โบว์ลิ่ง - ทีมหญิง 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 โบว์ลิ่ง - ทีมชาย 3 คน  รอบชิงชนะเลิศ .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
2 16:00 โบว์ลิ่ง - ทีมหญิง 5 คน  รอบชิงชนะเลิศ .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
3 16:00 โบว์ลิ่ง - คะแนนรวมหญิง (ออล-อีเว้นท์)  รอบชิงชนะเลิศ .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 16 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 โบว์ลิ่ง - ทีมชาย 5 คน  รอบชิงชนะเลิศ .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
2 09:00 โบว์ลิ่ง - มาสเตอร์บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
3 09:00 โบว์ลิ่ง - มาสเตอร์บุคคลชาย  รอบคัดเลือก .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
4 09:00 โบว์ลิ่ง - คะแนนรวมชาย (ออล-อีเว้นท์)  รอบชิงชนะเลิศ .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
5 13.30 โบว์ลิ่ง - มาสเตอร์บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
6 13:30 โบว์ลิ่ง - มาสเตอร์บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
7 13:30 โบว์ลิ่ง - มาสเตอร์บุคคลหญิง  รอบตัดเชือก .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
8 13:30 โบว์ลิ่ง - มาสเตอร์บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
9 13:30 โบว์ลิ่ง - มาสเตอร์บุคคลชาย  รอบตัดเชือก .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
10 13:30 โบว์ลิ่ง - มาสเตอร์บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
จำนวนรายการทั้งหมด 10 รายการ