ประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 10:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 12:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 14:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย X
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 16:30 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
6 17:40 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
7 18:50 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
8 20:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย X
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
9 21:10 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 10:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 12:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 14:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย Y
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 10:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 12:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 14:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย X
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 16:40 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
6 17:40 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
7 18:50 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
8 20:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย X
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
9 21:10 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย B
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 10:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 12:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 14:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย Y
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 16:30 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
6 18:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย A
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
7 19:30 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย B
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
8 21:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย Y
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย B
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 10:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย B
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 12:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย A
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 14:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย X
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 16:30 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
6 17:40 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย B
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
7 18:50 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
8 20:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย X
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
9 21:10 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย Y
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 13 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย A
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 10:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย B
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 12:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย A
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 14:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย Y
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 16:30 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย A
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
6 18:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย B
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
7 19:30 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย A
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
8 21:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย Y
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 14 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย B
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 10:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย X
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 12:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย X
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 14:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย Y
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 16:30 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย B
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
6 17:40 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย X
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
7 18:50 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย X
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
8 20:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย Y
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
9 21:10 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย A
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 9 รายการ
 
ประจำวันที่ 15 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย A
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 10:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย Y
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 12:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย Y
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 14:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย X
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 16:30 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย A
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
6 18:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย Y
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
7 19:30 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย Y
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
8 21:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย X
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 10:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 12:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 35
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 14:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5 16:30 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 33
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
6 18:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 34
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
7 19:30 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 35
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
8 21:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 36
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 8 รายการ
 
ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 37
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 13:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 38
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 16:30 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 37
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
4 18:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 38
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ