ประจำวันที่ 04 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นยิงช้า - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นยิงช้า - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวอัดลม - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวอัดลม - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 05 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวอัดลม - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวอัดลม - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวท่านอน - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวท่านอน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 4 รายการ
 
ประจำวันที่ 06 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 ยิงปืน - ปืนยาวท่านอน - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นอัดลม - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นอัดลม - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 3 รายการ
 
ประจำวันที่ 07 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก เชียงใหม่  vs จันทบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก กรุงเทพมหานคร 2  vs พังงา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นอัดลม - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นอัดลม - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A สมุทรปราการ  vs นครนายก
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
6 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
7 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก สงขลา  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 09:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ก ชลบุรี  vs เพชรบูรณ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 09:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ก แม่ฮ่องสอน  vs กาฬสินธุ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 09:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ข เพชรบุรี  vs จันทบุรี 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 09:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กำแพงเพชร  vs มหาสารคาม
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
13 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย ข นนทบุรี  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ข สุโขทัย  vs สงขลา 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ข สุโขทัย  vs เพชรบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A สุรินทร์  vs เชียงใหม่
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
17 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B ร้อยเอ็ด  vs พิษณุโลก
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
18 11:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 5  สาย X ร้อยเอ็ด  vs ชัยนาท
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 11:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 5  สาย X เลย  vs สุราษฎร์ธานี2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 11:30 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A ขอนแก่น  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ก นนทบุรี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ศรีสะเกษ  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 ราชบุรี  vs นครราชสีมา
สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
24 13:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
25 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย ก ภูเก็ต  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
26 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 6  สาย Y แม่ฮ่องสอน  vs สงขลา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
27 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 6  สาย Y พิษณุโลก  vs ขอนแก่น
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
28 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ก อ่างทอง  vs เชียงใหม่
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
29 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ก ฉะเชิงเทรา  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
30 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A สมุทรสาคร  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
31 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 2 ตาก  vs เชียงใหม่
สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
32 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A ลำปาง  vs ชลบุรี
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
33 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B นครสวรรค์  vs นครศรีธรรมราช
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
34 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
35 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ก จันทบุรี  vs ชลบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
36 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ก พังงา  vs แม่ฮ่องสอน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
37 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ข จันทบุรี 2  vs สุโขทัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
38 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ข เชียงใหม่  vs สุโขทัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
จำนวนรายการทั้งหมด 38 รายการ
 
ประจำวันที่ 08 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ยิงปืน - ปืนยาวมาตรฐานสตรี- บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 08:00 ยิงปืน - ปืนยาวมาตรฐานสตรี- ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 08:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย ข สุโขทัย  vs อุดรธานี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย ข สุโขทัย  vs นครราชสีมา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 09:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1 ชลบุรี  vs ชัยนาท
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
7 09:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2 ร้อยเอ็ด  vs พัทลุง
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
8 09:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นยิงเร็ว - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นยิงเร็ว - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
12 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย A เชียงใหม่  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
13 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย ข นนทบุรี  vs พิษณุโลก
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 09:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ข สงขลา 2  vs จันทบุรี 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 09:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ข เพชรบุรี  vs เชียงใหม่
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 09:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ก ชลบุรี  vs อ่างทอง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 09:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ก แม่ฮ่องสอน  vs ฉะเชิงเทรา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 10:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3 เชียงใหม่  vs กำแพงเพชร
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 10:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4 อุบลราชธานี  vs ชัยภูมิ
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 10:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
21 10:30 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ข เชียงใหม่  vs เชียงราย
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ก เพชรบูรณ์  vs จันทบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
24 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ก กาฬสินธุ์  vs พังงา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
25 11:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5 พัทลุง  vs ศรีสะเกษ
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 11:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6 ปทุมธานี  vs นครปฐม
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 11:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
28 11:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2 สระบุรี  vs สงขลา
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
29 11:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3 ศรีสะเกษ  vs กระบี่
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
30 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs นครปฐม
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
31 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A ยะลา  vs นครนายก
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
32 11:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A ขอนแก่น  vs สุพรรณบุรี
อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
33 11:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย X ชัยนาท  vs กาฬสินธุ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
34 11:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 14  สาย X สุราษฎร์ธานี2  vs สมุทรสาคร
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
35 12:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7 พิษณุโลก  vs นครราชสีมา
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
36 12:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8 กรุงเทพมหานคร  vs ชัยภูมิ
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
37 12:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A มหาสารคาม  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
38 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย ก สระบุรี  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
39 12:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40 12:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
41 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 3 กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
42 13:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A ขอนแก่น  vs ลำปาง
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
43 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ข สุพรรณบุรี  vs หนองคาย
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
44 14:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
45 14:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 สงขลา  vs นครพนม
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
46 14:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 จันทบุรี  vs กำแพงเพชร
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
47 14:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 7 สุพรรณบุรี  vs กระบี่
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
48 14:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B นครปฐม  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
49 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย Y สงขลา  vs นนทบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
50 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 15  สาย Y ขอนแก่น  vs เพชรบุรี 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
51 14:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย X
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
52 14:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A เชียงใหม่  vs นนทบุรี
อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
53 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย ข อุดรธานี  vs สงขลา 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
54 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย ข นครราชสีมา  vs เพชรบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
55 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B ศรีสะเกษ  vs เชียงใหม่
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
56 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
57 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย ก ลพบุรี  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
58 15:20 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 4 นนทบุรี  vs ชุมพร
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
59 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ข เพชรบุรี  vs สุโขทัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
60 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs สุโขทัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
61 15:30 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 9 กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
62 15:30 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 10 สุพรรณบุรี  vs กำแพงเพชร
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 15:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B ชัยภูมิ  vs เชียงใหม่
อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
64 16:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B ภูเก็ต  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
65 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย ก เชียงใหม่  vs ชลบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
66 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย ก กรุงเทพมหานคร 2  vs แม่ฮ่องสอน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
67 16:30 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 11 เชียงใหม่  vs ศรีสะเกษ
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
68 16:30 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 12 ชลบุรี  vs นครราชสีมา
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
69 16:30 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
70 17:40 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
71 18:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A เพชรบูรณ์  vs สมุทรสาคร
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
72 18:50 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย B
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
73 20:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย X
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
74 21:10 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 74 รายการ
 
ประจำวันที่ 09 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 08:00 ยิงปืน - ปืนสั้นสตรี - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 08:00 ยิงปืน - ปืนสั้นสตรี - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
3 08:00 ยิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า - บุคคลชาย  รอบสะสมคะแนน .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
4 08:00 ยิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า - ทีมชาย  รอบสะสมคะแนน .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 08:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6 08:30 ขี่ม้า - ทีม ศิลปะบังคับม้า ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  วันที่ 1 .None
กองพันสัตว์ต่าง
7 08:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย ก ตาก  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
9 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
10 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
11 08:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ข พิษณุโลก  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ข อุดรธานี  vs เพชรบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
13 08:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ข นครราชสีมา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 08:40 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
15 08:40 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
16 08:50 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
17 08:50 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
18 08:50 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
19 09:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3D  ครั้งที่1 .None
กองพลทหารราบที่ 7
20 09:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 09:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 09:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 1
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 09:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
24 09:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
25 09:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
26 09:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
27 09:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
28 09:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
29 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1 พิษณุโลก  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
30 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2 เพชรบูรณ์  vs สระบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
31 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3 สุพรรณบุรี  vs พังงา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
32 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4 เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
33 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5 ชลบุรี  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
34 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6 สุราษฎร์ธานี  vs นครปฐม
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
35 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7 นครราชสีมา  vs ลพบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
36 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8 ลำปาง  vs พิษณุโลก
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
37 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย 1 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
38 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย 1 พิจิตร  vs ราชบุรี
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
39 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย 2 นครราชสีมา  vs ระนอง
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
40 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย 2 สุโขทัย  vs เชียงใหม่
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
41 09:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A อุทัยธานี  vs กำแพงเพชร
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
42 09:00 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
43 09:00 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
44 09:00 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
45 09:10 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
46 09:10 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
47 09:10 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
48 09:10 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย ก สระบุรี  vs สงขลา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
49 09:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย ก เพชรบูรณ์  vs เชียงใหม่
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
50 09:10 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย ก กาฬสินธุ์  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
51 09:20 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
52 09:20 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
53 09:20 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
54 09:30 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 2
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
55 09:30 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
56 09:30 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
57 09:30 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
58 09:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย ก จันทบุรี  vs อ่างทอง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
59 09:50 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย ก พังงา  vs ฉะเชิงเทรา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
60 10:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D  ครั้งที่1 .None
กองพลทหารราบที่ 7
61 10:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 15 เชียงใหม่  vs ปทุมธานี
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
62 10:00 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 16 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
63 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 3
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
64 10:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
65 10:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
66 10:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
67 10:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
68 10:15 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
69 10:15 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
70 10:30 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 4
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
71 10:30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
72 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 2 นครปฐม  vs พิจิตร
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
73 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 2 นนทบุรี  vs ชุมพร
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
74 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 22  สาย X กาฬสินธุ์  vs ร้อยเอ็ด
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
75 10:30 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 22  สาย X สมุทรสาคร  vs เลย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
76 10;45 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
77 11.30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย ข อ่างทอง  vs กระบี่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
78 11:00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C  ครั้งที่1 .None
กองพลทหารราบที่ 7
79 11:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 5
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
80 11:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 8 กรุงเทพมหานคร  vs นครพนม
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
81 11:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 จันทบุรี  vs กระบี่
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
82 11:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A ชลบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
83 11:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย B ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
84 11:10 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
85 11:30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
86 11:30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
87 11:30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
88 11:30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
89 11:30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
90 11:30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
91 11:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 6
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
92 11:50 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
93 11:50 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
94 11:50 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
95 12:00 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
96 12:00 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
97 12:00 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
98 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs นครสวรรค์
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
99 12:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
100 12:10 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
101 12:10 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
102 12:10 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
103 12:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 7
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
104 12:20 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
105 12:20 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
106 12:20 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
107 12:30 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
108 12:30 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
109 12:30 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
110 12:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย C ศรีสะเกษ  vs น่าน
อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
111 12:40 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
112 12:40 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
113 12:40 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
114 12:40 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
115 12:50 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
116 12:50 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
117 12:50 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
118 13:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A  ครั้งที่1 .None
กองพลทหารราบที่ 7
119 13:00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N  ครั้งที่1 .None
กองพลทหารราบที่ 7
120 13:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 8
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
121 13:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
122 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 1 สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
123 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
124 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 2 นครราชสีมา  vs สมุทรปราการ
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
125 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 2 ระนอง  vs เชียงใหม่
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
126 13:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B นครราชสีมา  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
127 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย 2 เชียงใหม่  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
128 13:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
129 13:15 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
130 13:30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
131 13:45 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
132 13:58 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
133 14:00 บิลเลียด - ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 10 กรุงเทพมหานคร  vs จันทบุรี
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
134 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย Y นนทบุรี  vs แม่ฮ่องสอน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
135 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 23  สาย Y เพชรบุรี 2  vs พิษณุโลก
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
136 14:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย Y
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
137 14:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B น่าน  vs พัทลุง
อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
138 14:10 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
139 14:25 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
140 14:30 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 17 กรุงเทพมหานคร  vs อุบลราชธานี
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
141 14:30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
142 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย 2 นครปฐม  vs นครราชสีมา
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
143 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย 2 พิจิตร  vs ชุมพร
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
144 14:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย ก เชียงใหม่  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
145 14:35 เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
146 14:40 เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
147 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย ข สงขลา 2  vs เพชรบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
148 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย ข เพชรบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
149 14:55 เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
150 15.00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B บุรีรัมย์  vs นครสวรรค์
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
151 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย 1 ราชบุรี  vs จันทบุรี
สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
152 15:10 เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
153 15:20 เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
154 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย ข จันทบุรี 2  vs อุดรธานี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
155 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย ข เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
156 15:30 เซปักตะกร้อ - ตะกร้อชายหาด - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 18 ปทุมธานี  vs ชลบุรี
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
157 15:30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
158 15:30 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
159 15:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
160 15:40 เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
161 15:40 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
162 15:50 เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
163 15:50 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
164 16:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
165 16:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A ตาก  vs สงขลา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
166 16:00 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
167 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย ก เพชรบูรณ์  vs อ่างทอง
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
168 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย ก กาฬสินธุ์  vs ฉะเชิงเทรา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
169 16:10 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
170 16:15 เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
171 16:20 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
172 16:20 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
173 16:30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม  รอบสอง .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
174 16:30 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
175 16:35 เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
176 16:40 เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
177 16:40 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
178 16:50 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
179 17:00 เทควันโด-พุ่มเซ่ - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
180 17:00 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบ RE Heat 4
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
181 17:10 เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
182 17:18 เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
183 17:30 เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
184 17:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
185 17:40 เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
186 17:45 เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
187 17:55 เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
188 18:10 เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
189 18:25 เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
190 18:35 เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
191 18:45 เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
192 18:55 เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง  รอบแรก .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
193 19:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B กาญจนบุรี  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
194 19:10 เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
195 19:20 เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
196 19:40 เทควันโด-พุ่มเซ่ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 196 รายการ
 
ประจำวันที่ 10 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D  ครั้งที่2 .None
กองพลทหารราบที่ 7
2 07:00 กีฬาทางอากาศ - Accuracy ชาย ลงเป้าหมายแม่นยำ  รอบคัดเลือก .None
โครงการหลวงหนองหอย ดอยม่อนแจ่ม
3 07:00 กีฬาทางอากาศ - Accuracy หญิง ลงเป้าหมายแม่นยำ  รอบคัดเลือก .None
โครงการหลวงหนองหอย ดอยม่อนแจ่ม
4 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 1 นครศรีธรรมราช  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
5 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 2 อำนาจเจริญ  vs มุกดาหาร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
6 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 3 พะเยา  vs จันทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 4 ลพบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 5 แม่ฮ่องสอน  vs ปทุมธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 7 เชียงใหม่  vs มหาสารคาม
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 8 ปทุมธานี  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 9 สมุทรปราการ  vs พะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 10 ประจวบคีรีขันธ์  vs อุทัยธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
13 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 11 สงขลา  vs นครพนม
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 13 พัทลุง  vs สกลนคร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 14 เชียงใหม่  vs ศรีสะเกษ
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 15 พิจิตร  vs สุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 16 ลพบุรี  vs ฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 17 ยะลา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 08:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
20 08:30 ขี่ม้า - ขี่ม้าในภูมิประเทศ  วันที่ 2 .None
กองพันสัตว์ต่าง
21 08:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย ข ปทุมธานี  vs อ่างทอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
23 08:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
24 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
32 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
33 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
34 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
35 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
36 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 5
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
37 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
38 08:40 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
39 08:40 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
40 08:45 ยิงธนู - บุคคลชาย 18 M. Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
41 08:45 ยิงธนู - บุคคลหญิง 18 M. Round (Recurve) บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
42 08:50 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
43 08:50 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
44 09:00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N  ครั้งที่2 .None
กองพลทหารราบที่ 7
45 09:00 จักรยาน - ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ชาย (50 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
เลียบคลองชลประทาน-สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
46 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 1  สาย B ชลบุรี  vs สิงห์บุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
47 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 2  สาย C นครราชสีมา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
48 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 3  สาย D ภูเก็ต  vs สุพรรณบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
49 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 4  สาย B กำแพงเพชร  vs สิงห์บุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
50 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 5  สาย C ภูเก็ต  vs ลำปาง
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
51 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 1  สาย A ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
52 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย X กรุงเทพมหานคร  vs ลพบุรี
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
53 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1 พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
54 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 2 กำแพงเพชร  vs ชัยภูมิ
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
55 09:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 9
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
56 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None พัทลุง  vs มุกดาหาร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
57 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None สุราษฎร์ธานี  vs ลำปาง
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
58 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
59 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 2 สงขลา  vs สระบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
60 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 3 สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
61 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 4 เชียงใหม่  vs สกลนคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
62 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 5 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
63 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 6 สงขลา  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
64 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 7 นครราชสีมา  vs ขอนแก่น
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
65 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 8 พิษณุโลก  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
66 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย 1 สุพรรณบุรี  vs ราชบุรี
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
67 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย 1 นนทบุรี  vs พิจิตร
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
68 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย 2 นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
69 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย 2 สมุทรปราการ  vs สุโขทัย
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
70 09:00 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
71 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
72 09:00 ยิงปืน - ปืนสั้นมาตรฐาน - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
73 09:00 ยิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
74 09:00 ยิงปืน - ปืนยาว 3 ท่า - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
75 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A เชียงใหม่  vs ยะลา
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
76 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B พิษณุโลก  vs นครปฐม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
77 09:00 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
78 09:00 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
79 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย ก นครสวรรค์  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
80 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
81 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
82 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
83 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
84 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 5
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
85 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 6
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
86 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 7
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
87 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 8
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
88 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 9
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
89 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 10
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
90 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 11
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
91 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสอง คู่ที่ 12
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
92 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
93 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 2
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
94 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 3
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
95 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบแรก คู่ที่ 4
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
96 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 1  สาย A ชุมพร  vs น่าน
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
97 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 2  สาย A นครปฐม  vs พิษณุโลก
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 3  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
99 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 4  สาย B นครราชสีมา  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
100 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 1 คู่ที่ 5  สาย B เชียงใหม่  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
101 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 6  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงราย
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
102 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 7  สาย A นครปฐม  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
103 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 8  สาย B สุพรรณบุรี  vs จันทบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
104 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 9  สาย B เชียงใหม่  vs น่าน
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
105 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 1 คู่ที่ 10  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
106 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 11  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
107 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 12  สาย A ชลบุรี  vs พะเยา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
108 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 13  สาย B ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
109 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 14  สาย B สุโขทัย  vs กาฬสินธุ์
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
110 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 1 คู่ที่ 15  สาย B ชุมพร  vs นครปฐม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
111 09:10 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
112 09:10 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
113 09:15 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None อุตรดิตถ์  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
114 09:15 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None กาญจนบุรี  vs กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
115 09:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 19 นครศรีธรรมราช  vs อำนาจเจริญ
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
116 09:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 20 เชียงใหม่  vs มุกดาหาร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
117 09:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 21 พะเยา  vs ลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
118 09:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 22 จันทบุรี  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
119 09:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 23 สุพรรณบุรี  vs ชุมพร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
120 09:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 25 เชียงใหม่  vs ปทุมธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
121 09:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 26 มหาสารคาม  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
122 09:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 27 สมุทรปราการ  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
123 09:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 28 พะเยา  vs สงขลา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
124 09:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 29 อุทัยธานี  vs ตรัง
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
125 09:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 30 พัทลุง  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
126 09:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 31 สกลนคร  vs ศรีสะเกษ
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
127 09:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 32 พิจิตร  vs ลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
128 09:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 33 สุพรรณบุรี  vs ยะลา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
129 09:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 34 ฉะเชิงเทรา  vs สุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
130 09:20 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
131 09:20 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
132 09:20 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
133 09:30 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 10
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
134 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 แพร่  vs สงขลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
135 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 อุบลราชธานี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
136 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
137 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบแรก คู่ที่ 8 ตรัง  vs สมุทรสาคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
138 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 28 อุบลราชธานี  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
139 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 16 สมุทรสาคร  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
140 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 17 น่าน  vs สมุทรปราการ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
141 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 18 กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
142 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 19 กระบี่  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
143 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 29 ศรีสะเกษ  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
144 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
145 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 สมุทรสาคร  vs กระบี่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
146 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 12 นครปฐม  vs มหาสารคาม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
147 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 13 นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
148 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 14 ศรีสะเกษ  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
149 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 15 สุพรรณบุรี  vs กระบี่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
150 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 26 มหาสารคาม  vs นครศรีธรรมราช
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
151 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 27 อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
152 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบแรก คู่ที่ 6 ปทุมธานี  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
153 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบแรก คู่ที่ 7 น่าน  vs มหาสารคาม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
154 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 20 สงขลา  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
155 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 21 สมุทรสาคร  vs ยะลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
156 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 22 นครศรีธรรมราช  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
157 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 23 เชียงใหม่  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
158 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 30 สุพรรณบุรี  vs สมุทรสาคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
159 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 31 ศรีสะเกษ  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
160 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบแรก คู่ที่ 9 นครศรีธรรมราช  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
161 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบแรก คู่ที่ 10 สุพรรณบุรี  vs ชุมพร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
162 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบแรก คู่ที่ 11 น่าน  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
163 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 24 ตรัง  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
164 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 25 ชุมพร  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
165 09:35 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None สุรินทร์  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
166 09:35 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
167 09:50 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None ราชบุรี  vs สมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
168 09:50 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None นครปฐม  vs ตรัง
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
169 10:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3D  ครั้งที่2 .None
กองพลทหารราบที่ 7
170 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 3 อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
171 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 4 ชัยนาท  vs เชียงใหม่
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
172 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 11
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
173 10:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None ปทุมธานี  vs อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
174 10:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None น่าน  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
175 10:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
176 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1 กาญจนบุรี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
177 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
178 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B พัทลุง  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
179 10:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 5
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
180 10:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 6
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
181 10:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 7
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
182 10:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 8
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
183 10:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 9
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
184 10:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 10
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
185 10:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 11
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
186 10:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสอง คู่ที่ 12
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
187 10:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
188 10:05 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None สุราษฎร์ธานี  vs ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
189 10:10 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None นครราชสีมา  vs เพชรบูรณ์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
190 10:10 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None ปทุมธานี  vs พัทลุง
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
191 10:20 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None นนทบุรี  vs สมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
192 10:20 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None เชียงใหม่  vs สุรินทร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
193 10:28 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage-NO-Kata)  รอบแรก .None ขอนแก่น  vs ตรัง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
194 10:30 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 12
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
195 10:30 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None พัทลุง  vs อุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
196 10:30 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None นครศรีธรรมราช  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
197 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
198 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย 1 สมุทรปราการ  vs ภูเก็ต
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
199 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย 2 นครปฐม  vs ชุมพร
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
200 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย 2 นครราชสีมา  vs นนทบุรี
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
201 10:30 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
202 10:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 35 นครศรีธรรมราช  vs มุกดาหาร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
203 10:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 36 เชียงใหม่  vs อำนาจเจริญ
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
204 10:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 37 พะเยา  vs ชุมพร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
205 10:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 38 จันทบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
206 10:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 39 ลพบุรี  vs ปทุมธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
207 10:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 40 เชียงใหม่  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
208 10:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 41 มหาสารคาม  vs ปทุมธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
209 10:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 42 สมุทรปราการ  vs ตรัง
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
210 10:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 43 พะเยา  vs อุทัยธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
211 10:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 44 ประจวบคีรีขันธ์  vs นครพนม
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
212 10:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 45 พัทลุง  vs ศรีสะเกษ
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
213 10:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 46 สกลนคร  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
214 10:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 47 พิจิตร  vs สุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
215 10:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 48 สุพรรณบุรี  vs ฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
216 10:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 49 ลพบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
217 10:30 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
218 10:30 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
219 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ก สระบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
220 10:40 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None อุตรดิตถ์  vs นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
221 10:40 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None นครราชสีมา  vs ตรัง
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
222 10:40 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
223 10:40 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
224 10:50 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None สงขลา  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
225 10:50 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None นครปฐม  vs สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
226 10:50 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
227 10:50 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
228 11.00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N  ครั้งที่3 .None
กองพลทหารราบที่ 7
229 11:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 7  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
230 11:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 8  สาย B สิงห์บุรี  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
231 11:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 9  สาย C สุราษฎร์ธานี  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
232 11:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 10  สาย D สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
233 11:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 6  สาย D นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
234 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5 กรุงเทพมหานคร  vs ชัยภูมิ
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
235 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 6 ชลบุรี  vs พัทลุง
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
236 11:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 13
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
237 11:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 1 นครพนม  vs ชลบุรี
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
238 11:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
239 11:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 3 เชียงใหม่  vs มหาสารคาม
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
240 11:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 4 สุพรรณบุรี  vs สงขลา
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
241 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A สมุทรปราการ  vs สุรินทร์
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
242 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
243 11:00 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
244 11:00 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
245 11:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสาม คู่ที่ 13
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
246 11:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสาม คู่ที่ 14
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
247 11:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสาม คู่ที่ 15
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
248 11:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบสาม คู่ที่ 16
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
249 11:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสาม คู่ที่ 13
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
250 11:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสาม คู่ที่ 14
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
251 11:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสาม คู่ที่ 15
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
252 11:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบสาม คู่ที่ 16
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
253 11:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A ขอนแก่น  vs เชียงใหม่
อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
254 11:10 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None ลำปาง  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
255 11:10 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
256 11:10 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
257 11:20 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None สุราษฎร์ธานี  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
258 11:20 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None กาญจนบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
259 11:20 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
260 11:20 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
261 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 3  สาย B เชียงใหม่  vs พิษณุโลก
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
262 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย Y กำแพงเพชร  vs ชลบุรี
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
263 11:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย ก สุราษฎร์ธานี  vs ตาก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
264 11:30 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
265 11:30 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Ju-No-Kata)  รอบชิงชนะเลิศ .None ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
266 11:30 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
267 11:30 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
268 11:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 14
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
269 11:40 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None ชลบุรี  vs มหาสารคาม
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
270 11:40 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None ตรัง  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
271 11:40 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None เชียงใหม่  vs สมุทรปราการ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
272 11:55 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None กรุงเทพมหานคร  vs ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
273 12:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 7 ปทุมธานี  vs นครราชสีมา
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
274 12:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8 ศรีสะเกษ  vs นครปฐม
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
275 12:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None เพชรบูรณ์  vs พัทลุง
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
276 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย ข ชลบุรี  vs เชียงราย
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
277 12:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
278 12:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 50 นครศรีธรรมราช  vs พะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
279 12:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 51 เชียงใหม่  vs ลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
280 12:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 52 อำนาจเจริญ  vs ชุมพร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
281 12:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 53 มุกดาหาร  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
282 12:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 54 จันทบุรี  vs ปทุมธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
283 12:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 55 เชียงใหม่  vs สมุทรปราการ
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
284 12:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 56 มหาสารคาม  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
285 12:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 57 ปทุมธานี  vs ตรัง
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
286 12:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 58 เพชรบูรณ์  vs สงขลา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
287 12:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 59 พะเยา  vs นครพนม
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
288 12:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 60 พัทลุง  vs พิจิตร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
289 12:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 61 สกลนคร  vs ลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
290 12:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 62 เชียงใหม่  vs สุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
291 12:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 63 ศรีสะเกษ  vs ยะลา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
292 12:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 64 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
293 12:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 15
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
294 12:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A สมุทรสาคร  vs สุรินทร์
อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
295 13:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 15  สาย B ชลบุรี  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
296 13:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 11  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
297 13:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 12  สาย B สิงห์บุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
298 13:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 13  สาย C ลำปาง  vs สกลนคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
299 13:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 14  สาย D เชียงใหม่  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
300 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 9 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
301 13:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 10 ร้อยเอ็ด  vs สุพรรณบุรี
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
302 13:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 16
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
303 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย 1 สุพรรณบุรี  vs พิจิตร
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
304 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย 1 นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
305 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย 2 นครราชสีมา  vs สุโขทัย
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
306 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย 2 สมุทรปราการ  vs ระนอง
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
307 13:00 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย C
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
308 13:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย A นครนายก  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
309 13:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 5 กรุงเทพมหานคร 2  vs พิษณุโลก
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
310 13:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 6 ศรีสะเกษ  vs อ่างทอง
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
311 13:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 7 สุโขทัย  vs ตรัง
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
312 13:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 8 กระบี่  vs เชียงใหม่ 2
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
313 13:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3 กรุงเทพมหานคร  vs สระบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
314 13:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4 นครศรีธรรมราช  vs นครปฐม
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
315 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B นครราชสีมา  vs ภูเก็ต
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
316 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย 4 นนทบุรี  vs ปัตตานี
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
317 13:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A ชลบุรี  vs อ่างทอง
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
318 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1 ฉะเชิงเทรา  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
319 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 2 สุพรรณบุรี  vs นครพนม
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
320 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 3 สตูล  vs พิจิตร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
321 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 4 อุตรดิตถ์  vs สระแก้ว
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
322 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 5 ระนอง  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
323 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 6 ขอนแก่น  vs ระยอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
324 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 7 ลพบุรี  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
325 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 8 พัทลุง  vs นราธิวาส
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
326 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 9 พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
327 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 10 ศรีสะเกษ  vs อ่างทอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
328 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 11 ตาก  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
329 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 12 ราชบุรี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
330 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 13 ชัยนาท  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
331 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 14 เลย  vs อ่างทอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
332 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 15 กรุงเทพมหานคร  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
333 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 16 ปราจีนบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
334 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 17 ศรีสะเกษ  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
335 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 18 ร้อยเอ็ด  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
336 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 19 กรุงเทพมหานคร  vs น่าน
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
337 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 20 สตูล  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
338 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - มิดเดิลเวท นน. 71 - 75 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 21 ตาก  vs จันทบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
339 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 1 นราธิวาส  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
340 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 2 หนองบัวลำภู  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
341 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 3 ฉะเชิงเทรา  vs สงขลา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
342 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 4 นครศรีธรรมราช  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
343 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 5 ชลบุรี  vs ระยอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
344 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - พินเวท นน. 42 กก.ไม่เกิน 45 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 6 แพร่  vs พิษณุโลก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
345 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 7 นครพนม  vs สุโขทัย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
346 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 8 ราชบุรี  vs สระแก้ว
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
347 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 9 ขอนแก่น  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
348 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 10 กาญจนบุรี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
349 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 11 อ่างทอง  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
350 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 12 ตาก  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
351 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 13 แพร่  vs ฉะเชิงเทรา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
352 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 14 สมุทรปราการ  vs อุตรดิตถ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
353 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 44 ชุมพร  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
354 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบ RE คู่ที่ 32 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
355 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบ RE คู่ที่ 33 ปทุมธานี  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
356 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 35 กรุงเทพมหานคร  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
357 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 34 สมุทรสาคร  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
358 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 37 นครปฐม  vs นครศรีธรรมราช
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
359 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 38 ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
360 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 40 สงขลา  vs สมุทรสาคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
361 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 41 ศรีสะเกษ  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
362 13:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 43 สมุทรสาคร  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
363 13:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
364 13:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
365 13:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 17
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
366 13:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 18
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
367 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 16  สาย A พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
368 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 17  สาย A นครปฐม  vs ชุมพร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
369 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 18  สาย A น่าน  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
370 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 19  สาย B นครราชสีมา  vs นนทบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
371 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 2 คู่ที่ 20  สาย B ภูเก็ต  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
372 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 21  สาย A มหาสารคาม  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
373 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 22  สาย A นครปฐม  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
374 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 23  สาย B จันทบุรี  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
375 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 24  สาย B น่าน  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
376 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 2 คู่ที่ 25  สาย B เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
377 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 26  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
378 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 27  สาย A สระบุรี  vs ชลบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
379 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 28  สาย B นครปฐม  vs กาฬสินธุ์
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
380 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 29  สาย B เชียงใหม่  vs ชุมพร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
381 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 2 คู่ที่ 30  สาย B ภูเก็ต  vs สุโขทัย
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
382 13:10 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None ปทุมธานี  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
383 13:10 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
384 13:15 ยิงธนู - บุคคลชาย 18 M. Round (Compound) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
385 13:25 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None สระบุรี  vs สมุทรสาคร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
386 13:25 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None เชียงใหม่  vs พัทลุง
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
387 13:30 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None พิจิตร  vs นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
388 13:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 65 นครศรีธรรมราช  vs จันทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
389 13:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 66 เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
390 13:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 67 อำนาจเจริญ  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
391 13:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 68 มุกดาหาร  vs ชุมพร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
392 13:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 69 พะเยา  vs ปทุมธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
393 13:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 70 เชียงใหม่  vs พะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
394 13:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 71 มหาสารคาม  vs อุทัยธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
395 13:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 72 ปทุมธานี  vs สงขลา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
396 13:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 73 เพชรบูรณ์  vs ตรัง
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
397 13:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 74 สมุทรปราการ  vs นครพนม
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
398 13:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 75 พัทลุง  vs สุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
399 13:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 76 สกลนคร  vs ฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
400 13:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 77 เชียงใหม่  vs ยะลา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
401 13:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 78 ศรีสะเกษ  vs สุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
402 13:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 79 พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
403 13:30 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
404 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ข กำแพงเพชร  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
405 13:35 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None อุตรดิตถ์  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
406 13:40 เรือพาย - คยัค 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
407 13:45 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
408 13:50 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None สงขลา  vs พิจิตร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
409 13:50 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
410 13:59 ยูโด - ท่าทุ่มมาตรฐาน (Nage-NO-Kata)  รอบชิงชนะเลิศ .None สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
411 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 5  สาย A ชัยภูมิ  vs สุพรรณบุรี
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
412 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย Y ชัยนาท  vs ชัยภูมิ
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
413 14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 11 พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
414 14:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 12 เชียงใหม่  vs ปทุมธานี
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
415 14:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None อ่างทอง  vs สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
416 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 อุบลราชธานี  vs ลพบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
417 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 ปทุมธานี  vs สุรินทร์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
418 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 นครนายก  vs นครสวรรค์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
419 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 นครปฐม  vs นราธิวาส
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
420 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 พัทลุง  vs ลำปาง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
421 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 6 พะเยา  vs ศรีสะเกษ
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
422 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก.  รอบแรก คู่ที่ 7 ราชบุรี  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
423 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 8 อุบลราชธานี  vs นราธิวาส
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
424 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - ชาย น้ำหนักเกิน 56 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก.  รอบแรก คู่ที่ 9 ชุมพร  vs ชลบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
425 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 10 ลพบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
426 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - มิดเดิลเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 69 กก. แต่ไม่เกิน 75 กก.  รอบแรก คู่ที่ 11 สุโขทัย  vs สุพรรณบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
427 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 1 ชัยนาท  vs สระแก้ว
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
428 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 2 อุบลราชธานี  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
429 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 3 นครสวรรค์  vs นครนายก
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
430 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 4 อ่างทอง  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
431 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 5 นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
432 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 45 กก.  รอบแรก คู่ที่ 6 กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
433 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 7 อุบลราชธานี  vs อุตรดิตถ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
434 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 8 กรุงเทพมหานคร  vs ชัยนาท
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
435 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก  รอบแรก คู่ที่ 9 ขอนแก่น  vs จันทบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
436 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก  รอบแรก คู่ที่ 10 พิษณุโลก  vs สุราษฎร์ธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
437 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก  รอบแรก คู่ที่ 11 เพชรบูรณ์  vs อุตรดิตถ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
438 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก  รอบแรก คู่ที่ 12 ร้อยเอ็ด  vs กรุงเทพมหานคร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
439 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก  รอบแรก คู่ที่ 13 อุบลราชธานี  vs ชุมพร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
440 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก  รอบแรก คู่ที่ 14 อุบลราชธานี  vs ชัยนาท
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
441 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก  รอบแรก คู่ที่ 15 ชัยภูมิ  vs ลพบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
442 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก  รอบแรก คู่ที่ 16 ร้อยเอ็ด  vs ปทุมธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
443 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก  รอบแรก คู่ที่ 17 นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
444 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 57 กก. แต่ไม่เกิน 60 กก  รอบแรก คู่ที่ 18 ชลบุรี  vs ลำปาง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
445 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก  รอบแรก คู่ที่ 19 นครนายก  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
446 14:00 มวยสากลสมัครเล่น - เวลเตอร์เวท - หญิง น้ำหนักเกิน 64 กก. แต่ไม่เกิน 69 กก  รอบแรก คู่ที่ 20 ปทุมธานี  vs จันทบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
447 14:00 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
448 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย X เพชรบูรณ์  vs ชลบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
449 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 27  สาย X เพชรบุรี  vs แม่ฮ่องสอน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
450 14:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย X
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
451 14:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย A สุพรรณบุรี  vs นนทบุรี
อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
452 14:05 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None ลำปาง  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
453 14:10 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None สระแก้ว  vs ลำปาง
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
454 14:10 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None สุพรรณบุรี  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
455 14:10 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
456 14:20 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None เชียงใหม่  vs ร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
457 14:20 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร หญิงคู่  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
458 14:25 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None นนทบุรี  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
459 14:25 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None สมุทรปราการ  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
460 14:30 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
461 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
462 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 26  สาย 1 เชียงใหม่  vs สมุทรปราการ
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
463 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 27  สาย 2 นครปฐม  vs นนทบุรี
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
464 14:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 28  สาย 2 นครราชสีมา  vs พิจิตร
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
465 14:30 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย D
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
466 14:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย ข กระบี่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
467 14:30 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
468 14:40 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None สมุทรสาคร  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
469 14:40 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
470 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย X กาฬสินธุ์  vs จันทบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
471 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 28  สาย X สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
472 14:45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 80 นครศรีธรรมราช  vs ลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
473 14:45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 81 เชียงใหม่  vs พะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
474 14:45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 82 อำนาจเจริญ  vs สุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
475 14:45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 83 มุกดาหาร  vs ปทุมธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
476 14:45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 84 แม่ฮ่องสอน  vs ชุมพร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
477 14:45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 85 เชียงใหม่  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
478 14:45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 86 มหาสารคาม  vs สมุทรปราการ
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
479 14:45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 87 ปทุมธานี  vs อุทัยธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
480 14:45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 88 เพชรบูรณ์  vs นครพนม
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
481 14:45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 89 สงขลา  vs ตรัง
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
482 14:45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 90 พัทลุง  vs ลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
483 14:45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 91 สกลนคร  vs พิจิตร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
484 14:45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 92 เชียงใหม่  vs ฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
485 14:45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 93 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
486 14:45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 94 ยะลา  vs สุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
487 14:50 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
488 15.00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3D  ครั้งที่3 .None
กองพลทหารราบที่ 7
489 15.00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D  ครั้งที่3 .None
กองพลทหารราบที่ 7
490 15.00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 60 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 39 มหาสารคาม  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
491 15:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 16  สาย C นครราชสีมา  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
492 15:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 17  สาย D ภูเก็ต  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
493 15:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 18  สาย B กำแพงเพชร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
494 15:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 19  สาย C ภูเก็ต  vs สกลนคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
495 15:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  พบกันหมด ครั้งที่ 1 คู่ที่ 20  สาย D นครราชสีมา  vs ราชบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
496 15:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. ไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None สุราษฎร์ธานี  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
497 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย B นนทบุรี  vs นครปฐม
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
498 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย 3 ภูเก็ต  vs บุรีรัมย์
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยแม่โจ้
499 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
สนามฟุตบอล 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
500 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 74 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 42 สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
501 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 45 ตรัง  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
502 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 50 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 36 อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
503 15:00 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
504 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย ก ลพบุรี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
505 15:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
506 15:05 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
507 15:05 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs พิจิตร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
508 15:20 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None อ่างทอง  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
509 15:20 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร ชายคู่  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
510 15:20 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 1000 เมตร  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
511 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย Y จันทบุรี 2  vs สงขลา 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
512 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 29  สาย Y กาฬสินธุ์  vs นครราชสีมา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
513 15:30 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None สระแก้ว  vs สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
514 15:30 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None ร้อยเอ็ด  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
515 15:30 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 นครพนม  vs กรุงเทพมหานคร
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
516 15:30 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 เชียงใหม่  vs สงขลา
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
517 15:30 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 พิษณุโลก  vs ศรีสะเกษ
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
518 15:30 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบก่อนรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 สุโขทัย  vs กระบี่
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
519 15:30 เรือพาย - กรรเชียง 1000 เมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
520 15:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B ชัยภูมิ  vs สมุทรปราการ
อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
521 15:40 เรือพาย - เรือยาว 5 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
522 15:50 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ 12 ฝีพาย 1000 เมตร ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
523 15:55 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None ปทุมธานี  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
524 15:55 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None เชียงใหม่  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
525 16:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A  ครั้งที่2 .None
กองพลทหารราบที่ 7
526 16:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B ขอนแก่น  vs กาญจนบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
527 16:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 95 นครศรีธรรมราช  vs สุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
528 16:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 96 เชียงใหม่  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
529 16:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก อำนาจเจริญ  vs ปทุมธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
530 16:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 98 มุกดาหาร  vs ลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
531 16:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 99 จันทบุรี  vs ชุมพร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
532 16:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 100 เชียงใหม่  vs อุทัยธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
533 16:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 101 มหาสารคาม  vs สงขลา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
534 16:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 102 ปทุมธานี  vs นครพนม
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
535 16:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 103 เพชรบูรณ์  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
536 16:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 104 พะเยา  vs ตรัง
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
537 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 105 พัทลุง  vs ฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
538 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 106 สกลนคร  vs ยะลา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
539 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 107 เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
540 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 108 ศรีสะเกษ  vs ลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
541 16:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 109 สุพรรณบุรี  vs สุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
542 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย Y นนทบุรี  vs อุดรธานี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
543 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 30  สาย Y เพชรบุรี 2  vs สุโขทัย
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
544 16:00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
545 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
546 16:00 ว่ายน้ำ - กบ 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
547 16:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
548 16:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
549 16:00 ว่ายน้ำ - ผลัดผสม 4 x 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
550 16:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 31  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs ชุมพร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
551 16:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 32  สาย A สุพรรณบุรี  vs นครปฐม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
552 16:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 33  สาย A พิษณุโลก  vs น่าน
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
553 16:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 34  สาย B มหาสารคาม  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
554 16:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 3 คู่ที่ 35  สาย B เชียงใหม่  vs นนทบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
555 16:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 36  สาย A ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
556 16:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 37  สาย A เชียงราย  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
557 16:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 38  สาย B นครราชสีมา  vs น่าน
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
558 16:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 39  สาย B สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
559 16:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 3 คู่ที่ 40  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs จันทบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
560 16:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 41  สาย A พะเยา  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
561 16:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 42  สาย A ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
562 16:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 43  สาย B กาฬสินธุ์  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
563 16:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 44  สาย B ชุมพร  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
564 16:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 3 คู่ที่ 45  สาย B นครปฐม  vs สุโขทัย
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
565 16:05 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. ไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs อ่างทอง
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
566 16:15 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None สระแก้ว  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
567 16:40 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย A
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
568 17:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย ก ขอนแก่น  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
569 17:40 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย B
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
570 18:50 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย A
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
571 19:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย A ปทุมธานี  vs ตาก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
572 20:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย X
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
573 21:10 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย B
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
574 7:00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C  ครั้งที่2 .None
กองพลทหารราบที่ 7
จำนวนรายการทั้งหมด 574 รายการ
 
ประจำวันที่ 11 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:00 กรีฑา - วิ่ง 10,000 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
2 07:00 กอล์ฟ - ทีมชาย  วันที่ 1 .None
สนามเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนเชอรัลรีสอร์ท
3 07:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย  วันที่ 1 .None
สนามเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนเชอรัลรีสอร์ท
4 07:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินผาดแผลงบังคับวิทยุ ประเภท F3A  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
5 07:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F3D  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
6 07:00 กีฬาทางอากาศ - เครื่องบินเล็กบินเร็วอ้อมหลัก (ไพล่อน) ประภท F5D  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
7 07:00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3C  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
8 07:00 กีฬาทางอากาศ - เฮลิคอปเตอร์บังคับวิทยุบินผาดแผลงประเภท F3N  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพลทหารราบที่ 7
9 07:00 กีฬาทางอากาศ - Accuracy ชาย ลงเป้าหมายแม่นยำ  รอบชิงชนะเลิศ .None
โครงการหลวงหนองหอย ดอยม่อนแจ่ม
10 07:00 กีฬาทางอากาศ - Accuracy หญิง ลงเป้าหมายแม่นยำ  รอบชิงชนะเลิศ .None
โครงการหลวงหนองหอย ดอยม่อนแจ่ม
11 07:00 กีฬาทางอากาศ - ร่มร่อน คะแนนรวมทีมสูงสุด  รอบชิงชนะเลิศ .None
โครงการหลวงหนองหอย ดอยม่อนแจ่ม
12 07:50 กรีฑา - วิ่ง 10,000 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
13 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 110 นครศรีธรรมราช  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 111 เชียงใหม่  vs จันทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 112 อำนาจเจริญ  vs ลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 113 พะเยา  vs สุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
17 08:00 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 114 ปทุมธานี  vs ชุมพร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 115 เชียงใหม่  vs สงขลา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
19 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 116 มหาสารคาม  vs พะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
20 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 117 ปทุมธานี  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
21 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 118 สมุทรปราการ  vs อุทัยธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
22 08:00 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 119 นครพนม  vs ตรัง
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
23 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 120 พัทลุง  vs ยะลา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
24 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 121 สกลนคร  vs สุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
25 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 122 เชียงใหม่  vs ลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
26 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 123 พิจิตร  vs ฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
27 08:00 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 124 กรุงเทพมหานคร  vs สุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
28 08:00 ยิงปืน - ปืนสั้นชนวนกลาง - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
29 08:00 ยิงปืน - ปืนสั้นชนวนกลาง - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามยิงปืน สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
30 08:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย B
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 08:30 ขี่ม้า - กระโดดข้ามเครื่องกีดขวาง Eventing Show Jumping  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพันสัตว์ต่าง
32 08:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย ก เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
33 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
34 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
35 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
36 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
37 08:30 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
38 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
39 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
40 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
41 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
42 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
43 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
44 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
45 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
46 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
47 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
48 09:00 จักรยาน - ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล - ทีมชาย (100 กม.)  รอบชิงชนะเลิศ .None
เลียบคลองชลประทาน-สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
49 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  8 ทีม คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs กำแพงเพชร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
50 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  8 ทีม คู่ที่ 2 ชลบุรี  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
51 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  8 ทีม คู่ที่ 3 นครราชสีมา  vs อุบลราชธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
52 09:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  8 ทีม คู่ที่ 4 ภูเก็ต  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
53 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 7  สาย B ลพบุรี  vs สงขลา
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
54 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  Page คู่ที่ 8  สาย Y ชลบุรี  vs เชียงใหม่
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
55 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 ชัยภูมิ  vs กรุงเทพมหานคร
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
56 09:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 ชัยนาท  vs ร้อยเอ็ด
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
57 09:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 17
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
58 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None ร้อยเอ็ด  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
59 09:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None สระบุรี  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
60 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
61 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ชลบุรี  vs สกลนคร
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
62 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
63 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 นครราชสีมา  vs นนทบุรี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
64 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 29  สาย 1 พิจิตร  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
65 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 30  สาย 1 ราชบุรี  vs นนทบุรี
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
66 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 31  สาย 2 สุโขทัย  vs ระนอง
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
67 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 32  สาย 2 เชียงใหม่  vs สมุทรปราการ
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
68 09:00 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5  สาย A
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
69 09:00 โบว์ลิ่ง - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
70 09:00 ยิงธนู - บุคคลหญิง Individual Match Round (Recurve) บุคคลหญิง  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
71 09:00 ยิงธนู - บุคคลหญิง Individual Match Round (Recurve) บุคคลหญิง  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
72 09:00 ยิงธนู - บุคคลหญิง Individual Match Round (Recurve) บุคคลหญิง  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
73 09:00 ยิงธนู - บุคคลหญิง Individual Match Round (Recurve) บุคคลหญิง  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
74 09:00 ยิงธนู - บุคคลหญิง Individual Match Round (Recurve) บุคคลหญิง  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
75 09:00 ยิงธนู - บุคคลหญิง Individual Match Round (Recurve) บุคคลหญิง  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
76 09:00 ยิงธนู - บุคคลหญิง Individual Match Round (Recurve) บุคคลหญิง  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
77 09:00 ยิงธนู - บุคคลหญิง Individual Match Round (Recurve) บุคคลหญิง  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
78 09:00 ยิงธนู - บุคคลหญิง Individual Match Round (Recurve) บุคคลหญิง  รอบสอง .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
79 09:00 ยิงธนู - บุคคลหญิง Individual Match Round (Recurve) บุคคลหญิง  รอบสอง .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
80 09:00 ยิงธนู - บุคคลหญิง Individual Match Round (Recurve) บุคคลหญิง  รอบสอง .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
81 09:00 ยิงธนู - บุคคลหญิง Individual Match Round (Recurve) บุคคลหญิง  รอบสอง .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
82 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
83 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
84 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
85 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
86 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
87 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
88 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
89 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
90 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
91 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
92 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
93 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
94 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
95 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
96 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
97 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
98 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบสอง .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
99 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบสอง .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
100 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบสอง .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
101 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบสอง .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
102 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบสอง .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
103 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบสอง .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
104 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบสอง .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
105 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบสอง .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
106 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบสาม .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
107 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบสาม .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
108 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบสาม .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
109 09:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบสาม .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย B ร้อยเอ็ด  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
111 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย A สุรินทร์  vs ยะลา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
112 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ก กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
113 09:00 วู้ดบอล - แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม ชาย  วันที่ 1 .None
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
114 09:00 วู้ดบอล - แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม หญิง  วันที่ 1 .None
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
115 09:00 วู้ดบอล - แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล หญิง  วันที่ 1 .None
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
116 09:00 วู้ดบอล - แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล ชาย  วันที่ 1 .None
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
117 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 1  สาย A ชุมพร  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
118 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 2  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
119 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 3  สาย B นนทบุรี  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
120 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 4 คู่ที่ 4  สาย B นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
121 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 5  สาย A มหาสารคาม  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
122 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 6  สาย A เชียงราย  vs นครปฐม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
123 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 7  สาย B นครราชสีมา  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
124 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 8  สาย B จันทบุรี  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
125 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 4 คู่ที่ 9  สาย B น่าน  vs สุราษฎร์ธานี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
126 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 10  สาย A มหาสารคาม  vs ชลบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
127 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 11  สาย A พะเยา  vs สระบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 12  สาย B กาฬสินธุ์  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
129 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 13  สาย B เชียงใหม่  vs นครปฐม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
130 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 4 คู่ที่ 14  สาย B สุโขทัย  vs ชุมพร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
131 09:10 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 1 Heat 1
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
132 09:10 กรีฑา - วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 1 Heat 2
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
133 09:10 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None พังงา  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
134 09:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 125 นครศรีธรรมราช  vs ปทุมธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
135 09:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 126 เชียงใหม่  vs ชุมพร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
136 09:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 127 มุกดาหาร  vs สุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
137 09:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 128 พะเยา  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
138 09:15 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 129 จันทบุรี  vs ลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
139 09:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 130 เชียงใหม่  vs นครพนม
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
140 09:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 131 มหาสารคาม  vs ตรัง
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
141 09:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 132 เพชรบูรณ์  vs อุทัยธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
142 09:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 133 สมุทรปราการ  vs สงขลา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
143 09:15 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 134 พะเยา  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
144 09:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 135 พัทลุง  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
145 09:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 136 สกลนคร  vs สุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
146 09:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 137 ศรีสะเกษ  vs ฉะเชิงเทรา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
147 09:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 138 พิจิตร  vs ยะลา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
148 09:15 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 139 สุพรรณบุรี  vs ลพบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
149 09:20 กรีฑา - ขว้างจักร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
150 09:20 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None ขอนแก่น  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
151 09:20 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None ภูเก็ต  vs เชียงราย
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
152 09:25 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None ลำพูน  vs ลพบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
153 09:30 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
154 09:30 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
155 09:30 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
156 09:30 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 18
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
157 09:30 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None ราชบุรี  vs ชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
158 09:30 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None ปทุมธานี  vs พัทลุง
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
159 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก คู่ที่ 46 นนทบุรี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
160 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก คู่ที่ 47 น่าน  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
161 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก คู่ที่ 48 ขอนแก่น  vs สมุทรปราการ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
162 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก คู่ที่ 49 ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
163 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบแรก คู่ที่ 50 เลย  vs กำแพงเพชร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
164 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบแรก คู่ที่ 51 ศรีสะเกษ  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
165 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 52 เชียงใหม่  vs สงขลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
166 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 53 สระแก้ว  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
167 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 54 ศรีสะเกษ  vs นครปฐม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
168 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบแรก คู่ที่ 55 ชลบุรี  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
169 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบแรก คู่ที่ 56 ศรีสะเกษ  vs นครศรีธรรมราช
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
170 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบแรก คู่ที่ 57 นนทบุรี  vs มหาสารคาม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
171 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบแรก คู่ที่ 58 ตรัง  vs อุดรธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
172 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบแรก คู่ที่ 59 อ่างทอง  vs สมุทรสาคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
173 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบแรก คู่ที่ 60 อุบลราชธานี  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
174 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบแรก คู่ที่ 61 กรุงเทพมหานคร  vs ขอนแก่น
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
175 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบแรก คู่ที่ 62 เชียงใหม่  vs สงขลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
176 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบแรก คู่ที่ 63 แพร่  vs ขอนแก่น
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
177 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบแรก คู่ที่ 64 สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
178 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบแรก คู่ที่ 65 เชียงใหม่  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
179 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบแรก คู่ที่ 66 สงขลา  vs กระบี่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
180 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบแรก คู่ที่ 67 สมุทรสาคร  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
181 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบแรก คู่ที่ 68 นครศรีธรรมราช  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
182 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 69 กรุงเทพมหานคร  vs สุโขทัย
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
183 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 70 พิษณุโลก  vs ชุมพร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
184 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 71 นครศรีธรรมราช  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
185 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 72 สมุทรปราการ  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
186 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 73 มหาสารคาม  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
187 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 74 ตรัง  vs เพชรบูรณ์
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
188 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 75 สมุทรสาคร  vs นนทบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
189 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 76 เลย  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
190 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 77 นครสวรรค์  vs ยะลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
191 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 78 มหาสารคาม  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
192 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 79 สงขลา  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
193 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 80 ศรีสะเกษ  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
194 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 81 สุพรรณบุรี  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
195 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 82 น่าน  vs ชุมพร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
196 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 83 ศรีสะเกษ  vs นนทบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
197 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 84 ตรัง  vs สมุทรสาคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
198 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 85 ปทุมธานี  vs สมุทรสาคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
199 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 86 นครศรีธรรมราช  vs ตรัง
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
200 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 87 อ่างทอง  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
201 09:30 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 88 กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
202 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 89 พิษณุโลก  vs นครปฐม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
203 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 90 แพร่  vs ชลบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
204 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 91 ศรีสะเกษ  vs สงขลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
205 09:30 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบที่ 2 คู่ที่ 92 อุบลราชธานี  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
206 09:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
207 09:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
208 09:30 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
209 09:35 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
210 09:35 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
211 09:40 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None เชียงใหม่  vs ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
212 09:40 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None ลำพูน  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
213 09:40 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
214 09:40 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
215 09:40 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
216 09:45 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
217 09:45 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
218 09:45 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
219 09:50 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
220 09:50 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
221 09:50 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
222 09:50 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None กำแพงเพชร  vs เลย
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
223 09:50 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
224 09:50 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
225 09:50 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
226 09:55 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
227 09:55 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
228 09:55 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
229 10:00 กรีฑา - กระโดดสูง - หญิง  สัตตกรีฑา 2 .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
230 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 15 ชลบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
231 10:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 16 ศรีสะเกษ  vs ปทุมธานี
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
232 10:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 19
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
233 10:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None ลพบุรี  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
234 10:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 18  สาย A ตาก  vs นครนายก
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
235 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 5 นนทบุรี  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
236 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 6 ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
237 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 7 ลพบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
238 10:00 แบดมินตัน - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 8 อุดรธานี  vs ตรัง
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
239 10:00 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A เชียงใหม่  vs อุทัยธานี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
240 10:00 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
241 10:00 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
242 10:00 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
243 10:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย A
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
244 10:05 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1 สุพรรณบุรี  vs ชลบุรี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
245 10:08 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2 แพร่  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
246 10:10 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
247 10:10 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
248 10:10 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
249 10:10 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3 บุรีรัมย์  vs จันทบุรี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
250 10:12 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None สุราษฎร์ธานี  vs ตราด
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
251 10:12 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4 กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
252 10:14 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None ชุมพร  vs ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
253 10:14 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 5 ตรัง  vs เชียงใหม่
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
254 10:15 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None ปทุมธานี  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
255 10:16 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6 นครปฐม  vs ขอนแก่น
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
256 10:16 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7 พังงา  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
257 10:17 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 8 นครปฐม  vs สมุทรปราการ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
258 10:25 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None ราชบุรี  vs สกลนคร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
259 10:25 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None นครศรีธรรมราช  vs อุตรดิตถ์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
260 10:25 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 9 สงขลา  vs ขอนแก่น
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
261 10:25 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 10 น่าน  vs ตรัง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
262 10:28 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 11 สมุทรสาคร  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
263 10:30 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
264 10:30 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
265 10:30 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
266 10:30 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 20
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
267 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 33  สาย 1 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
268 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 34  สาย 1 ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
269 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 35  สาย 2 นนทบุรี  vs พิจิตร
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
270 10:30 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 36  สาย 2 ชุมพร  vs นครราชสีมา
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
271 10:30 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 6  สาย B
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
272 10:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 140 นครศรีธรรมราช  vs ชุมพร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
273 10:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 141 อำนาจเจริญ  vs จันทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
274 10:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 142 มุกดาหาร  vs พะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
275 10:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 143 ลพบุรี  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
276 10:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 144 สุพรรณบุรี  vs ปทุมธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
277 10:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 145 เชียงใหม่  vs ตรัง
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
278 10:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 146 ปทุมธานี  vs พะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
279 10:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 147 เพชรบูรณ์  vs สมุทรปราการ
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
280 10:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 148 ประจวบคีรีขันธ์  vs สงขลา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
281 10:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 149 อุทัยธานี  vs นครพนม
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
282 10:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 150 พัทลุง  vs สุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
283 10:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 151 เชียงใหม่  vs สุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
284 10:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 152 ศรีสะเกษ  vs พิจิตร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
285 10:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 153 ลพบุรี  vs ยะลา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
286 10:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 154 ฉะเชิงเทรา  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
287 10:30 วอลเลย์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย ข นนทบุรี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
288 10:35 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None เพชรบูรณ์  vs นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
289 10:35 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None พิจิตร  vs สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
290 10:36 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 12 อ่างทอง  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
291 10:40 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None สระบุรี  vs เพชรบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
292 10:44 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 13 ศรีสะเกษ  vs กระบี่
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
293 10:45 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None พิษณุโลก  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
294 10:47 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 14 พิษณุโลก  vs ตรัง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
295 10:50 กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
296 10:50 กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
297 10:50 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None ภูเก็ต  vs พัทลุง
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
298 10:56 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 15 ขอนแก่น  vs ลพบุรี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
299 10:57 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 16 จันทบุรี  vs ปทุมธานี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
300 10:59 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 17 สงขลา  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
301 11:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  8 ทีม คู่ที่ 5 กรุงเทพมหานคร  vs สุราษฎร์ธานี
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
302 11:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  8 ทีม คู่ที่ 6 กำแพงเพชร  vs พระนครศรีอยุธยา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
303 11:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  8 ทีม คู่ที่ 7 ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
304 11:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  8 ทีม คู่ที่ 8 นครราชสีมา  vs ลำปาง
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
305 11:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 17 กรุงเทพมหานคร  vs ร้อยเอ็ด
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
306 11:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 21
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
307 11:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 13 นครพนม  vs สงขลา
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
308 11:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 14 ศรีสะเกษ  vs สุโขทัย
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
309 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 93 สุโขทัย  vs ชุมพร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
310 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 94 อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
311 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 95 มหาสารคาม  vs ตรัง
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
312 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 96 นนทบุรี  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
313 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบรองชนะเลิศ ยะลา  vs มหาสารคาม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
314 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 98 อุบลราชธานี  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
315 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 99 สุพรรณบุรี  vs ชุมพร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
316 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 100 นนทบุรี  vs ตรัง
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
317 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 101 ปทุมธานี  vs ตรัง
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
318 11:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 102 อุบลราชธานี  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
319 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 103 นครปฐม  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
320 11:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 104 ศรีสะเกษ  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
321 11:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
322 11:00 ยิงธนู - บุคคลหญิง Individual Match Round (Recurve) บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
323 11:00 ยิงธนู - บุคคลหญิง Individual Match Round (Recurve) บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
324 11:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
325 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
326 11:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย A นครนายก  vs เชียงใหม่
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
327 11:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย B ศรีสะเกษ  vs น่าน
อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
328 11:01 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 18 เพชรบูรณ์  vs นนทบุรี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
329 11:05 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None นครปฐม  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
330 11:08 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. บุคคลชาย  รอบแรก คู่ที่ 19 ศรีสะเกษ  vs เชียงใหม่
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
331 11:10 กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
332 11:10 กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
333 11:10 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None นครศรีธรรมราช  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
334 11:10 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
335 11:10 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
336 11:10 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
337 11:13 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 20 ขอนแก่น  vs เชียงใหม่
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
338 11:14 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 21 ลำปาง  vs นครปฐม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
339 11:15 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None สระบุรี  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
340 11:15 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
341 11:15 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
342 11:15 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
343 11:16 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 22 ลพบุรี  vs พังงา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
344 11:19 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 23 บุรีรัมย์  vs ตรัง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
345 11:20 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None เชียงใหม่  vs ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
346 11:20 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
347 11:20 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
348 11:20 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
349 11:23 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 24 จันทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
350 11:25 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
351 11:25 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
352 11:25 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
353 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 9  สาย A ขอนแก่น  vs ระยอง
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
354 11:30 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  Page คู่ที่ 10  สาย X ขอนแก่น  vs พิษณุโลก
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
355 11:30 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None ลำพูน  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
356 11:30 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None สงขลา  vs ราชบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
357 11:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย ข กรุงเทพมหานคร  vs ปทุมธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
358 11:30 ฟุตซอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A กำแพงเพชร  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
359 11:30 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
360 11:30 ยิงธนู - บุคคลหญิง Individual Match Round (Recurve) บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
361 11:30 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
362 11:30 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
363 11:30 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
364 11:32 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 25 สุพรรณบุรี  vs สงขลา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
365 11:35 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
366 11:35 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
367 11:35 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
368 11:37 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 26 ศรีสะเกษ  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
369 11:40 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 22
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
370 11:40 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None พัทลุง  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
371 11:40 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None นครปฐม  vs กำแพงเพชร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
372 11:40 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
373 11:40 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 2
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
374 11:40 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบคัดเลือก Heat 3
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
375 11:45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 155 เชียงใหม่  vs ปทุมธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
376 11:45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 156 อำนาจเจริญ  vs พะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
377 11:45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 157 มุกดาหาร  vs จันทบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
378 11:45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 158 สุพรรณบุรี  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
379 11:45 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 159 ลพบุรี  vs ชุมพร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
380 11:45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 160 มหาสารคาม  vs นครพนม
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
381 11:45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 161 ปทุมธานี  vs สมุทรปราการ
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
382 11:45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 162 เพชรบูรณ์  vs พะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
383 11:45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 163 อุทัยธานี  vs สงขลา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
384 11:45 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบแรก คู่ที่ 164 ประจวบคีรีขันธ์  vs ตรัง
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
385 11:45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 165 สกลนคร  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
386 11:45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 166 เชียงใหม่  vs พิจิตร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
387 11:45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 167 ศรีสะเกษ  vs สุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
388 11:45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 168 ฉะเชิงเทรา  vs ยะลา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
389 11:45 เปตอง - คู่ผสม  รอบแรก คู่ที่ 169 ลพบุรี  vs สุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
390 11:50 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None นนทบุรี  vs ตราด
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
391 12:00 เซปักตะกร้อ - ทีมเดี่ยว - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 18 ชลบุรี  vs ปทุมธานี
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
392 12:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบ RE คู่ที่ 105 นครศรีธรรมราช  vs น่าน
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
393 12:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบ RE คู่ที่ 106 เลย  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
394 12:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบ RE คู่ที่ 107 นครปฐม  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
395 12:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบ RE คู่ที่ 108 อุดรธานี  vs สมุทรสาคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
396 12:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบ RE คู่ที่ 109 อ่างทอง  vs สุพรรณบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
397 12:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบ RE คู่ที่ 110 ขอนแก่น  vs ชลบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
398 12:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบ RE คู่ที่ 111 เชียงใหม่  vs สงขลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
399 12:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Recurve) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
400 12:00 ยิงธนู - บุคคลหญิง Individual Match Round (Recurve) บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
401 12:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย ก นนทบุรี  vs นครราชสีมา
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
402 12:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
403 12:20 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 23
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
404 12:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย C ศรีสะเกษ  vs กระบี่
อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
405 12:50 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 27 สุพรรณบุรี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
406 12:52 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 28 จันทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
407 12:53 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 29 เชียงใหม่  vs นครปฐม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
408 12:54 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง คู่ที่ 30 ศรีสะเกษ  vs อ่างทอง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
409 12:57 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 31 สมุทรปราการ  vs สงขลา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
410 13:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 9 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
411 13:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 10 เชียงใหม่  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
412 13:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมชาย (กติกาไทย)  รอบแรก คู่ที่ 24
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
413 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 37 กรุงเทพมหานคร  vs ระนอง
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
414 13:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 38 นนทบุรี  vs สมุทรปราการ
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
415 13:00 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 7  สาย C
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
416 13:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 20  สาย B กาญจนบุรี  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
417 13:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 9 ภูเก็ต  vs ลำปาง
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
418 13:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 10 สุรินทร์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
419 13:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 11 นครปฐม  vs นนทบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
420 13:00 แบดมินตัน - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 12 นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
421 13:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A เชียงใหม่  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
422 13:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย 1 นครราชสีมา  vs จันทบุรี
สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
423 13:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B นครสวรรค์  vs ศรีสะเกษ
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
424 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 22 สุโขทัย  vs เชียงราย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
425 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 23 ศรีสะเกษ  vs ชัยนาท
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
426 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 24 นครพนม  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
427 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 25 นครราชสีมา  vs สระแก้ว
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
428 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 26 ประจวบคีรีขันธ์  vs ชุมพร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
429 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 27 ระนอง  vs ระยอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
430 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท นน. เกิน 45 กก.ไม่เกิน 48 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 28 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
431 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 29 สุโขทัย  vs เชียงราย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
432 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 30 สระแก้ว  vs ตรัง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
433 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 31 ปทุมธานี  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
434 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 32 ยะลา  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
435 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 33 ประจวบคีรีขันธ์  vs เลย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
436 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 34 ราชบุรี  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
437 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 35 ชุมพร  vs อุบลราชธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
438 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 36 พะเยา  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
439 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 37 เพชรบูรณ์  vs กำแพงเพชร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
440 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 38 พัทลุง  vs สุราษฎร์ธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
441 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 39 อ่างทอง  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
442 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท นน. เกิน 60 กก.ไม่เกิน 63.5 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 40 หนองบัวลำภู  vs สระบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
443 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์มิดเดิลเวท นน. เกิน 67 กก.ไม่เกิน 71 กก. - ชาย  รอบแรก คู่ที่ 41 บุรีรัมย์  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
444 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 15 ฉะเชิงเทรา  vs สิงห์บุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
445 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 16 นครศรีธรรมราช  vs พะเยา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
446 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 17 ชัยภูมิ  vs หนองคาย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
447 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 18 พังงา  vs เชียงราย
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
448 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 19 สระบุรี  vs ระนอง
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
449 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 20 สระแก้ว  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
450 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 21 สุราษฎร์ธานี  vs ชลบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
451 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 22 เชียงใหม่  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
452 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 23 พังงา  vs พระนครศรีอยุธยา
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
453 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 24 ลำพูน  vs บุรีรัมย์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
454 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 25 ฉะเชิงเทรา  vs ศรีสะเกษ
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
455 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 26 พะเยา  vs เพชรบูรณ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
456 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 27 สุราษฎร์ธานี  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
457 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 28 กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
458 13:00 มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - หญิง  รอบแรก คู่ที่ 29 อุตรดิตถ์  vs ประจวบคีรีขันธ์
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
459 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 12 ราชบุรี  vs นครสวรรค์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
460 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 13 ชลบุรี  vs เพชรบูรณ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
461 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 14 พระนครศรีอยุธยา  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
462 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 15 นราธิวาส  vs ร้อยเอ็ด
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
463 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - พินเวท - ชาย น้ำหนักเกิน 42 กก. แต่ไม่เกิน 46 กก.  รอบแรก คู่ที่ 16 อำนาจเจริญ  vs ศรีสะเกษ
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
464 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 17 ศรีสะเกษ  vs ลพบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
465 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 18 นครศรีธรรมราช  vs บึงกาฬ
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
466 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 19 จันทบุรี  vs ประจวบคีรีขันธ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
467 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 20 สตูล  vs เพชรบูรณ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
468 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 21 ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
469 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 22 ยะลา  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
470 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 23 เชียงราย  vs ตาก
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
471 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์เวลเตอร์เวท- ชาย น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 64 กก.  รอบแรก คู่ที่ 24 ขอนแก่น  vs ตรัง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
472 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 21 จันทบุรี  vs เลย
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
473 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 22 สุราษฎร์ธานี  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
474 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 23 กระบี่  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
475 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 24 เชียงใหม่  vs อุดรธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
476 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 25 นครศรีธรรมราช  vs ฉะเชิงเทรา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
477 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 26 ชลบุรี  vs ลำปาง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
478 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 27 เพชรบูรณ์  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
479 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ไลท์ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 45 กก. แต่ไม่เกิน 48 กก  รอบแรก คู่ที่ 28 อุบลราชธานี  vs ชัยนาท
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
480 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบแรก คู่ที่ 29 ฉะเชิงเทรา  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
481 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบแรก คู่ที่ 30 ปทุมธานี  vs สมุทรสาคร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
482 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบแรก คู่ที่ 31 เพชรบุรี  vs สุราษฎร์ธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
483 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบแรก คู่ที่ 32 นครปฐม  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
484 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบแรก คู่ที่ 33 ชัยนาท  vs อ่างทอง
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
485 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบแรก คู่ที่ 34 กรุงเทพมหานคร  vs อุตรดิตถ์
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
486 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบแรก คู่ที่ 35 ขอนแก่น  vs เชียงราย
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
487 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - ฟลายเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 48 กก. แต่ไม่เกิน 51 กก  รอบแรก คู่ที่ 36 ลำปาง  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
488 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบแรก คู่ที่ 37 บึงกาฬ  vs กาญจนบุรี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
489 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบแรก คู่ที่ 38 นครนายก  vs กรุงเทพมหานคร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
490 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบแรก คู่ที่ 39 ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
491 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบแรก คู่ที่ 40 ขอนแก่น  vs สมุทรสาคร
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
492 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบแรก คู่ที่ 41 อุตรดิตถ์  vs นครปฐม
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
493 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบแรก คู่ที่ 42 ชัยนาท  vs อุบลราชธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
494 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบแรก คู่ที่ 43 ประจวบคีรีขันธ์  vs นครราชสีมา
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
495 13:00 มวยสากลสมัครเล่น - แบนตั้มเวท - หญิง น้ำหนักเกิน 51 กก. แต่ไม่เกิน 54 กก  รอบแรก คู่ที่ 44 เชียงใหม่  vs สุราษฎร์ธานี
สนามบาสเกตบอล สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเชียงใหม่
496 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 15  สาย A น่าน  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
497 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 16  สาย A สุพรรณบุรี  vs พิษณุโลก
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
498 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 17  สาย B มหาสารคาม  vs นนทบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
499 13:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 5 คู่ที่ 18  สาย B ภูเก็ต  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
500 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 19  สาย A นครปฐม  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
501 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 20  สาย A เชียงราย  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
502 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 21  สาย B สุราษฎร์ธานี  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
503 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 22  สาย B เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
504 13:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานที่ 5 คู่ที่ 23  สาย B จันทบุรี  vs น่าน
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
505 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 24  สาย A มหาสารคาม  vs สระบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
506 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 25  สาย A พะเยา  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
507 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 26  สาย B ชุมพร  vs กาฬสินธุ์
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
508 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 27  สาย B เชียงใหม่  vs สุโขทัย
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
509 13:00 หมากล้อม - คู่ผสม  กระดานที่ 5 คู่ที่ 28  สาย B นครปฐม  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
510 13:04 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 32 ตรัง  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
511 13:07 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 33 กรุงเทพมหานคร  vs อ่างทอง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
512 13:15 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None นครศรีธรรมราช  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
513 13:15 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
514 13:15 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Compound) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
515 13:15 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Compound) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
516 13:15 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Compound) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
517 13:15 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Compound) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
518 13:15 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Compound) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
519 13:15 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Compound) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
520 13:15 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Compound) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
521 13:15 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Compound) บุคคลชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
522 13:15 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Compound) บุคคลชาย  รอบสอง .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
523 13:15 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Compound) บุคคลชาย  รอบสอง .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
524 13:15 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Compound) บุคคลชาย  รอบสอง .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
525 13:15 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Compound) บุคคลชาย  รอบสอง .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
526 13:19 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. - หญิง  รอบสอง คู่ที่ 34 ศรีสะเกษ  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
527 13:20 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 35 พิษณุโลก  vs ขอนแก่น
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
528 13:20 เรือพาย - คยัค ชาย 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
529 13:25 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None สมุทรปราการ  vs ชุมพร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
530 13:25 เรือพาย - คยัค หญิง 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
531 13:26 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 36 จันทบุรี  vs นครปฐม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
532 13:30 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None ปทุมธานี  vs ราชบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
533 13:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 จันทบุรี  vs มุกดาหาร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
534 13:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ปทุมธานี  vs ชุมพร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
535 13:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 สมุทรปราการ  vs พะเยา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
536 13:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 อุทัยธานี  vs มหาสารคาม
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
537 13:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 พัทลุง  vs สุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
538 13:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 ลพบุรี  vs สุโขทัย
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
539 13:30 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 37 สุพรรณบุรี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
540 13:30 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลชาย  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
541 13:30 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย ข หนองคาย  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
542 13:35 เรือพาย - แคนู ชาย 1 คน (C1) ระยะ 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
543 13:38 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. บุคคลชาย  รอบสอง คู่ที่ 38 ศรีสะเกษ  vs ภูเก็ต
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
544 13:40 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None นครศรีธรรมราช  vs นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
545 13:40 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None พิจิตร  vs ขอนแก่น
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
546 13:40 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 39 ขอนแก่น  vs ลำปาง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
547 13:40 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 40 พังงา  vs ตรัง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
548 13:40 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร หญิงคู่  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
549 13:44 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 41 กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
550 13:45 เรือพาย - เรือยาว ชาย 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
551 13:50 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None นนทบุรี  vs สระบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
552 13:50 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ หญิง 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
553 13:51 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบสอง คู่ที่ 42 ศรีสะเกษ  vs ชลบุรี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
554 13:55 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None กรุงเทพมหานคร  vs ลำปาง
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
555 13:55 เรือพาย - คยัค หญิง 1 คน (k1) 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
556 13:59 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 43 เพชรบูรณ์  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
557 14:00 กรีฑา - ขว้างจักร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
558 14:00 กรีฑา - กระโดดค้ำ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
559 14:00 กรีฑา - กระโดดไกล - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
560 14:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 11  สาย B เชียงใหม่  vs ชลบุรี
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
561 14:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None ร้อยเอ็ด  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
562 14:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 39 กรุงเทพมหานคร  vs นครราชสีมา
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
563 14:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 40 สมุทรปราการ  vs พิจิตร
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
564 14:00 บิลเลียด - บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 15 สงขลา  vs ศรีสะเกษ
ห้องพันธุ์ทิพย์ฮอลล์ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์พลาซ่า
565 14:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Compound) บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
566 14:00 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Compound) บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
567 14:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
568 14:00 ยิมนาสติก - ยิมนาสติกศิลป์ - บุคคลรวมอุปกรณ์ - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนสารภีพิทยาคม
569 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย Y แม่ฮ่องสอน  vs สงขลา 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
570 14:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 31  สาย Y พิษณุโลก  vs นครราชสีมา
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
571 14:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย Y
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
572 14:00 แฮนด์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 15  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
573 14:01 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 44 เชียงใหม่  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
574 14:05 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None ชลบุรี  vs นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
575 14:05 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร บุคคลหญิง  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
576 14:10 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None ขอนแก่น  vs ภูเก็ต
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
577 14:10 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 45 สมุทรปราการ  vs ตรัง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
578 14:10 เรือพาย - แคนู ชาย 2 คน (C2) ระยะ 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
579 14:12 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. - หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 46 กรุงเทพมหานคร  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
580 14:15 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 47 พิษณุโลก  vs จันทบุรี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
581 14:15 เรือพาย - กรรเชียง 500 เมตร ชายคู่  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
582 14:20 กรีฑา - ทุ่มน้ำหนัก - หญิง  สัตตกรีฑา 3 .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
583 14:20 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None นนทบุรี  vs เพชรบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
584 14:20 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 48 เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
585 14:20 เรือพาย - เรือยาว หญิง 5 ฝีพาย 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
586 14:25 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None เพชรบูรณ์  vs นครพนม
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
587 14:25 เรือพาย - เรือยาวคชสีห์ ชาย 12 ฝีพาย ระยะ 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
588 14:26 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 49 ขอนแก่น  vs พังงา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
589 14:28 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 50 กรุงเทพมหานคร  vs ชลบุรี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
590 14:30 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 8  สาย D
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
591 14:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 21  สาย ก นนทบุรี  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
592 14:30 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Compound) บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
593 14:30 เรือพาย - คยัค ชาย 2 คน (k2) 500 เมตร  รอบ RE Heat 1
อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อ.แม่ริม
594 14:35 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย  รอบสอง .None ปทุมธานี  vs สุรินทร์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
595 14:35 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None ราชบุรี  vs พัทลุง
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
596 14:40 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None นครปฐม  vs ตราด
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
597 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย Y อุดรธานี  vs จันทบุรี 2
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
598 14:40 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 32  สาย Y สุโขทัย  vs กาฬสินธุ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
599 14:43 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบ RE คู่ที่ 57 เชียงใหม่  vs ลำปาง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
600 14:45 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None สมุทรปราการ  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
601 14:46 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 51 แพร่  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
602 14:50 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None นครสวรรค์  vs พิจิตร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
603 14:54 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบ RE คู่ที่ 52 พังงา  vs อ่างทอง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
604 14:56 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 65 ลำปาง  vs พังงา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
605 15:00 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
606 15:00 จักรยาน - BMX - ชาย  รอบที่ 1 Heat 1
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
607 15:00 จักรยาน - BMX - ชาย  รอบที่ 1 Heat 2
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
608 15:00 จักรยาน - BMX - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
โรงเรียนกีฬาจังหวัดลำปาง
609 15:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 11 กรุงเทพมหานคร  vs ภูเก็ต
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
610 15:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 12 กำแพงเพชร  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
611 15:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None นนทบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
612 15:00 ฟุตซอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย A ศรีสะเกษ  vs สมุทรสาคร
โรงยิมส์ 2 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
613 15:00 ฟุตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 10  สาย 2 ตาก  vs ชลบุรี
สนามฟุตบอล 1 สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
614 15:00 ฟุตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย B เชียงใหม่  vs บุรีรัมย์
สนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
615 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 112 สุโขทัย  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
616 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 113 น่าน  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
617 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 115 แพร่  vs ชุมพร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
618 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 116 นนทบุรี  vs อุดรธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
619 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 118 ปทุมธานี  vs นครศรีธรรมราช
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
620 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 119 สุพรรณบุรี  vs เชียงใหม่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
621 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 121 มหาสารคาม  vs เพชรบูรณ์
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
622 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 122 นนทบุรี  vs เลย
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
623 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 124 นครปฐม  vs ชลบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
624 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 125 สงขลา  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
625 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 127 ยะลา  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
626 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 128 อุบลราชธานี  vs นครปฐม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
627 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 55 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 114 ชุมพร  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
628 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 66 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 117 สุพรรณบุรี  vs ตรัง
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
629 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 84 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 120 ตรัง  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
630 15:00 มวยปล้ำ - เกรกโกร - โรมัน - ชาย ไม่เกิน 96-120 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 123 ตรัง  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
631 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 40 - 44 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 126 แพร่  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
632 15:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 48 กก.  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 129 มหาสารคาม  vs ศรีสะเกษ
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
633 15:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย ข กำแพงเพชร  vs สุพรรณบุรี
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
634 15:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
635 15:01 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 66 ศรีสะเกษ  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
636 15:05 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง  รอบรองชนะเลิศ .None นครปฐม  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
637 15:10 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None ขอนแก่น  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
638 15:11 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 70 ขอนแก่น  vs ชลบุรี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
639 15:15 ยิงธนู - บุคคลชาย Individual Match Round (Compound) บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
640 15:20 กรีฑา - วิ่ง 400 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
641 15:20 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย  รอบรองชนะเลิศ .None นครพนม  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
642 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย X ร้อยเอ็ด  vs ชลบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
643 15:20 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 33  สาย X เลย  vs แม่ฮ่องสอน
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
644 15:30 เปตอง - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 จันทบุรี  vs ปทุมธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
645 15:30 เปตอง - หญิงเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 พะเยา  vs อุทัยธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
646 15:30 เปตอง - คู่ผสม  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 ลพบุรี  vs สุพรรณบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
647 15:30 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. - หญิง  รอบ RE คู่ที่ 53 นครปฐม  vs สงขลา
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
648 15:30 แฮนด์บอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 16  สาย D ชลบุรี  vs เพชรบุรี
อาคารสายธารธรรม มหาวิทยาลัยพายัพ
649 15:38 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. - หญิง  รอบ RE คู่ที่ 54 กระบี่  vs หนองบัวลำภู
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
650 15:39 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 55 ปทุมธานี  vs นครปฐม
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
651 15:40 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 4 Heat 1
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
652 15:40 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง  สัตตกรีฑา 4 Heat 2
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
653 15:40 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 57 กก. มากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None พัทลุง  vs ตราด
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
654 15:40 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. บุคคลชาย  รอบ RE คู่ที่ 56 นนทบุรี  vs สุพรรณบุรี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
655 15:44 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 55-60 กก. - ชาย  รอบ RE คู่ที่ 58 ศรีสะเกษ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
656 15:45 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 59 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
657 15:45 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 60 อ่างทอง  vs เชียงใหม่
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
658 15:47 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 61 สงขลา  vs ตรัง
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
659 15:49 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. - หญิง  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 62 กระบี่  vs กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
660 15:50 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 63 นครปฐม  vs พิษณุโลก
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
661 16:00 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
662 16:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 63 กก. มากกว่า 58 กก. แต่ไม่กิน 63 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None นครศรีธรรมราช  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
663 16:00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 53 กก. มากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None ปทุมธานี  vs นครสวรรค์
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
664 16:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 22  สาย A สงขลา  vs ปทุมธานี
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
665 16:00 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. บุคคลชาย  รอบชิงที่ 3 คู่ที่ 64 นนทบุรี  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
666 16:00 ยูโด - เอ็กซ์ตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 45.00 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 67 เพชรบูรณ์  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
667 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมชาย  รอบสอง คู่ที่ 34  สาย X จันทบุรี  vs เพชรบูรณ์
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
668 16:00 วอลเลย์บอลชายหาด - ทีมหญิง  รอบสอง คู่ที่ 34  สาย X กรุงเทพมหานคร 2  vs เพชรบุรี
สนามวอลเลย์บอลชายหาด สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
669 16:00 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 200 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
670 16:00 ว่ายน้ำ - เดี่ยวผสม 400 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
671 16:00 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
672 16:00 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
673 16:00 ว่ายน้ำ - กบ 50 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
674 16:00 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 200 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
675 16:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 6 คู่ที่ 29  สาย A ชุมพร  vs พิษณุโลก
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
676 16:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานที่ 6 คู่ที่ 30  สาย A น่าน  vs นครปฐม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
677 16:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานเพลย์ออฟ คู่ที่ 31  สาย B ภูเก็ต  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
678 16:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานเพลย์ออฟ คู่ที่ 32  สาย A กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
679 16:15 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None กรุงเทพมหานคร  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
680 16:15 ยูโด - ฮาล์ฟไลท์เวท นน. 45- 48 กก. - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 68 สมุทรปราการ  vs ศรีสะเกษ
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
681 16:20 กรีฑา - วิ่ง 100 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
682 16:20 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 68 กก. มากกว่า 63 กก. แต่ไม่เกิน 68 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None นนทบุรี  vs ปทุมธานี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
683 16:23 ยูโด - เอ็กซตร้าไลท์เวท รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 55.00 กก. บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 69 จันทบุรี  vs เพชรบูรณ์
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
684 16:30 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานเพลย์ออฟ คู่ที่ 33  สาย B นครราชสีมา  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
685 16:30 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานเพลย์ออฟ คู่ที่ 34  สาย A มหาสารคาม  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
686 16:30 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 11  สาย B
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
687 16:40 กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - หญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
688 17:00 กรีฑา - วิ่งผลัด 3 x 800 เมตร - ชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
689 17:00 หมากล้อม - คู่ชาย  กระดานเพลย์ออฟ คู่ที่ 35  สาย B เชียงใหม่  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
690 17:00 หมากล้อม - คู่หญิง  กระดานเพลย์ออฟ คู่ที่ 36  สาย A ภูเก็ต  vs กรุงเทพมหานคร
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
691 17:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 23  สาย ข พิจิตร  vs กระบี่
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
692 18:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย B เชียงใหม่  vs พัทลุง
ข่วงประตูท่าแพ
693 18:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 1  สาย A สุพรรณบุรี  vs อุบลราชธานี
ข่วงประตูท่าแพ
694 18:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 12  สาย A
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
695 19:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย A สุพรรณบุรี  vs แพร่
ข่วงประตูท่าแพ
696 19:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 2  สาย B กระบี่  vs พังงา
ข่วงประตูท่าแพ
697 19:00 บาสเกตบอล - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย B ชลบุรี  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
698 19:30 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 13  สาย B
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
699 20:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A กระบี่  vs กรุงเทพมหานคร
ข่วงประตูท่าแพ
700 20:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 3  สาย A เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
ข่วงประตูท่าแพ
701 21:00 กาบัดดี้ - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B อุบลราชธานี  vs พังงา
ข่วงประตูท่าแพ
702 21:00 กาบัดดี้ - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 4  สาย B นนทบุรี  vs เชียงราย
ข่วงประตูท่าแพ
703 21:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้ในร่ม (Indoor)- ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 14  สาย Y
สนามกีฬาบาสเกตบอล (วงเวียนหอนาฬิกา) ม.เชียงใหม่
จำนวนรายการทั้งหมด 703 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 มีนาคม 2557
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 09:00 วู้ดบอลนับจำนวนเกท - แบบนับจำนวนเกท ชาย  รอบแรก คู่ที่ 1
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
จำนวนรายการทั้งหมด 1 รายการ
 
ประจำวันที่ 12 ธันวาคม 2555
No. เวลา ชนิดกีฬา รอบ คู่ที่ สาย ระหว่าง สนาม
1 07:00 กอล์ฟ - ทีมชาย  วันที่ 2 .None
สนามเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนเชอรัลรีสอร์ท
2 07:00 กอล์ฟ - บุคคลชาย  วันที่ 2 .None
สนามเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนเชอรัลรีสอร์ท
3 07:00 กอล์ฟ - ทีมหญิง  วันที่ 1 .None
สนามเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนเชอรัลรีสอร์ท
4 07:00 กอล์ฟ - บุคคลหญิง  วันที่ 1 .None
สนามเชียงใหม่อินทนนท์กอล์ฟแอนด์เนเชอรัลรีสอร์ท
5 07:00 ขี่ม้า - ทีม ศิลปะบังคับม้า ทีมทั่วไป (ไม่จำกัดเพศ)  รอบชิงชนะเลิศ .None
กองพันสัตว์ต่าง
6 08:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 1 พระนครศรีอยุธยา  vs ยะลา
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
7 08:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 2 ลำพูน  vs มหาสารคาม
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
8 08:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 3 กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
9 08:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 4 มุกดาหาร  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
10 08:00 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 5 เพชรบูรณ์  vs ตราด
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
11 08:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 6 บุรีรัมย์  vs เชียงใหม่
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
12 08:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 7 กรุงเทพมหานคร  vs ราชบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
13 08:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 8 สุราษฎร์ธานี  vs ศรีสะเกษ
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
14 08:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 9 พิจิตร  vs แม่ฮ่องสอน
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
15 08:00 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 10 อ่างทอง  vs ปทุมธานี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
16 08:00 ฮอกกี้ - ฮอกกี้สนาม (Outdoor)- ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย B
สนามหน้าหอพัก 40 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
17 08:30 บาสเกตบอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 25  สาย ข อ่างทอง  vs กรุงเทพมหานคร
โรงยิมส์ 3 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
18 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
19 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
20 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
21 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 50 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 4
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
22 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
24 08:30 ว่ายน้ำ - ฟรีสไตล์ 400 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
25 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
26 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
27 08:30 ว่ายน้ำ - กบ 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
28 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
29 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
30 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 50 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
31 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
32 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
33 08:30 ว่ายน้ำ - กรรเชียง 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
34 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
35 08:30 ว่ายน้ำ - ผีเสื้อ 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
36 08:30 ว่ายน้ำ - ผลัดฟรีสไตล์ 4 x 100 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก .None
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
37 09.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None พิจิตร  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
38 09.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None ร้อยเอ็ด  vs นครศรีธรรมราช
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
39 09.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None พัทลุง  vs สุราษฎร์ธานี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
40 09.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None ปทุมธานี  vs ชลบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
41 09.00 เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 62 กก. มากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก. บุคคลหญิง  รอบสอง .None นครสวรรค์  vs พิจิตร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
42 09:00 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
43 09:00 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
44 09:00 จักรยาน - ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
จุดชมวิวสุเทพปุย
45 09:00 จักรยาน - ดาวน์ฮิลล์ ระยะทาง 1.5-3.5 กิโลเมตร บุคคลหญิง  รอบชิงชนะเลิศ .None
จุดชมวิวสุเทพปุย
46 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมชาย  Page คู่ที่ 12  สาย B กรุงเทพมหานคร  vs สุพรรณบุรี
สนามหน้าคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
47 09:00 ซอฟท์บอล - ทีมหญิง แบบ Fast Pitch  Page คู่ที่ 13  สาย Y กำแพงเพชร  vs ชัยนาท
สนามหน้าตึกอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
48 09:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 1 ชัยภูมิ  vs ชัยนาท
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
49 09:00 เซปักตะกร้อ - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs พัทลุง
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
50 09:00 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 25
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
51 09:00 เทนนิส - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 2 เชียงใหม่  vs นครราชสีมา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
52 09:00 เทนนิส - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 สกลนคร  vs สงขลา
สนามเทนนิส สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
53 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 41 กรุงเทพมหานคร  vs นนทบุรี
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
54 09:00 เทเบิลเทนนิส - ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 42 กรุงเทพมหานคร  vs สมุทรปราการ
อาคารพลศึกษา 1 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
55 09:00 เนตบอล( สาธิต ) - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 9  สาย A
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
56 09:00 โบว์ลิ่ง - ชายเดี่ยว  รอบชิงชนะเลิศ .None
Bully Bowl อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว
57 09:00 ฟันดาบ - ดาบ Foil (บุคคลชาย)  รอบสอง .None
หอประชุม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
58 09:00 ฟันดาบ - ดาบ Foil (บุคคลชาย)  รอบสอง .None
หอประชุม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
59 09:00 ฟันดาบ - ดาบ Foil (บุคคลชาย)  รอบสอง .None
หอประชุม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
60 09:00 ฟันดาบ - ดาบ Foil (บุคคลชาย)  รอบแรก .None
หอประชุม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
61 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 130 ศรีสะเกษ  vs นครปฐม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
62 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 131 สุพรรณบุรี  vs สงขลา
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
63 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 51 กก.  รอบแรก คู่ที่ 132 นครสวรรค์  vs สระแก้ว
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
64 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก คู่ที่ 133 แพร่  vs ชลบุรี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
65 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก คู่ที่ 134 กรุงเทพมหานคร  vs พิษณุโลก
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
66 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 55 กก.  รอบแรก คู่ที่ 135 กระบี่  vs มหาสารคาม
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
67 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 63 กก.  รอบแรก คู่ที่ 136 พิษณุโลก  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
68 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 59 กก.  รอบแรก คู่ที่ 137 ชลบุรี  vs อุบลราชธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
69 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 59 กก.  รอบแรก คู่ที่ 138 สุพรรณบุรี  vs กระบี่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
70 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 กก.  รอบแรก คู่ที่ 139 สมุทรสาคร  vs ขอนแก่น
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
71 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 กก.  รอบแรก คู่ที่ 140 สุพรรณบุรี  vs กรุงเทพมหานคร
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
72 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 - 72 กก.  รอบแรก คู่ที่ 141 สมุทรสาคร  vs ปทุมธานี
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
73 09:00 มวยปล้ำ - ฟรีสไตล์ - หญิง ไม่เกิน 67 - 72 กก.  รอบแรก คู่ที่ 142 สงขลา  vs แพร่
อาคารแม่ท่าช้าง โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์ชนูปถัมภ์
74 09:00 ยิงธนู - ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
75 09:00 ยิงธนู - ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย  รอบแรก .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
76 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 17  สาย A นครนายก  vs สุรินทร์
โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย
77 09:00 รักบี้ฟุตบอล - ประเภท 15 คน - ทีมชาย  รอบแรก คู่ที่ 19  สาย B พิษณุโลก  vs สุราษฎร์ธานี
โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย
78 09:00 วอลเลย์บอล - ทีมหญิง  รอบแรก คู่ที่ 24  สาย ข สุพรรณบุรี  vs ขอนแก่น
โรงยิมส์ 1 สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
79 09:00 วู้ดบอล - แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม ชาย  วันที่ 2 .None
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
80 09:00 วู้ดบอล - แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภททีม หญิง  วันที่ 2 .None
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
81 09:00 วู้ดบอล - แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล หญิง  วันที่ 2 .None
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
82 09:00 วู้ดบอล - แข่งขันแบบนับจำนวนการตี ประเภทบุคคล ชาย  วันที่ 2 .None
สนามวู้ดบอลเชียงดาว
83 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 1 ชุมพร  vs ภูเก็ต
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
84 09:00 หมากล้อม - คู่ชาย  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 2 กรุงเทพมหานคร  vs มหาสารคาม
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
85 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 3 มหาสารคาม  vs นครราชสีมา
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
86 09:00 หมากล้อม - คู่หญิง  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 4 ภูเก็ต  vs สุพรรณบุรี
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
87 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 5 มหาสารคาม  vs เชียงใหม่
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
88 09:00 หมากล้อม - คู่ผสม  รอบรองชนะเลิศ คู่ที่ 6 ชลบุรี  vs กาฬสินธุ์
ศาลาราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
89 09:15 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 11 พระนครศรีอยุธยา  vs ลำพูน
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
90 09:15 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 12 ยะลา  vs มหาสารคาม
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
91 09:15 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 13 กรุงเทพมหานคร  vs มุกดาหาร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
92 09:15 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 14 พัทลุง  vs เพชรบูรณ์
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
93 09:15 เปตอง - ชายคู่  รอบแรก คู่ที่ 15 เชียงใหม่  vs นครสวรรค์
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
94 09:15 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 16 บุรีรัมย์  vs กรุงเทพมหานคร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
95 09:15 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 17 เชียงใหม่  vs ราชบุรี
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
96 09:15 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 18 สุราษฎร์ธานี  vs พิจิตร
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
97 09:15 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 19 ศรีสะเกษ  vs อ่างทอง
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
98 09:15 เปตอง - หญิงคู่  รอบแรก คู่ที่ 20 แม่ฮ่องสอน  vs ตรัง
สนามเปตอง สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
99 09:20 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
100 09:20 กรีฑา - วิ่ง 800 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
101 09:20 กรีฑา - กระโดดไกล - หญิง  สัตตกรีฑา 5 .None
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
102 09:20 เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None สุราษฎร์ธานี  vs เพชรบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
103 09:20 เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None เพชรบูรณ์  vs นนทบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
104 09:20 ฟันดาบ - ดาบ Foil (บุคคลชาย)  รอบสอง .None
หอประชุม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
105 09:20 ฟันดาบ - ดาบ Foil (บุคคลชาย)  รอบสอง .None
หอประชุม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
106 09:20 ฟันดาบ - ดาบ Foil (บุคคลชาย)  รอบสอง .None
หอประชุม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
107 09:20 ฟันดาบ - ดาบ Foil (บุคคลชาย)  รอบสอง .None
หอประชุม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
108 09:30 ตะกร้อลอดห่วง - ทีมหญิง (กติกาสากล)  รอบแรก คู่ที่ 26
ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก ร.9 มหาวิทยาลัยแม่โจ้
109 09:30 เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None นราธิวาส  vs สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
110 09:30 เทควันโด - รุ่น 87 กก. ขั้นไป มากกว่า 87 กก. บุคคลชาย  รอบแรก .None ปทุมธานี  vs เชียงใหม่
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
111 09:30 ยิงธนู - ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
112 09:30 ยิงธนู - ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย  รอบรองชนะเลิศ .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
113 09:35 เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None เชียงใหม่  vs กรุงเทพมหานคร
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
114 09:35 เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None ปทุมธานี  vs นครปฐม
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
115 09:35 เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None ชลบุรี  vs สุพรรณบุรี
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
116 09:35 เทควันโด - รุ่น 73 กก. ขึ้นไป มากกว่า 73 กก. บุคคลหญิง  รอบแรก .None สุรินทร์  vs พิษณุโลก
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
117 09:40 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
118 09:40 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
119 09:40 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - หญิง  รอบคัดเลือก Heat 3
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
120 09:40 ฟันดาบ - ดาบ Foil (บุคคลชาย)  รอบสอง .None
หอประชุม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
121 09:40 ฟันดาบ - ดาบ Foil (บุคคลชาย)  รอบสอง .None
หอประชุม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
122 09:40 ฟันดาบ - ดาบ Foil (บุคคลชาย)  รอบสอง .None
หอประชุม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
123 09:40 ฟันดาบ - ดาบ Foil (บุคคลชาย)  รอบสอง .None
หอประชุม โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
124 10.00 ยิงธนู - ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย  รอบชิงที่ 3 .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
125 10.30 ยิงธนู - ทีมชาย (Recurve) ทีมชาย  รอบชิงชนะเลิศ .None
ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
126 10:00 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 1
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
127 10:00 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 2
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
128 10:00 กรีฑา - วิ่ง 200 เมตร - ชาย  รอบคัดเลือก Heat 3
สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
129 10:00 ซอฟท์เทนนิส - ทีมหญิง  รอบชิงชนะเลิศ คู่ที่ 1 กรุงเทพ